Giáo DụcLớp 1Lớp 11Môn Toán

Đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

CNTA giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng phân ban môn Toán lớp 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 320 321 322 323 324.

Trích dẫn đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một nông dân có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết một sào trồng ngô cần 20 công, lãi 3 triệu. Một sào trồng đỗ cần 30 công, lãi 4 triệu. Người nông dân cần trồng x sào ngô và y sào đỗ thì thu hoạch được lãi cao nhất, khi biết tổng số công không quá 180 công. Khi đó T x y 3 2 bằng?
+ Có hai cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi giỏ đều có hai loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong hai giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, biết xác suất để lấy được hai quả trứng lành là 55 84. Số trứng lành trong giỏ A là?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh đáy bằng a, cạnh bên SC bằng b thỏa mãn 2 8 a b. Gọi M là trung điểm của OC, mặt phẳng qua M song song với SC và BD. Gọi T là diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng. Giá trị lớn nhất của T là?
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là A. Trong hình học không gian, hình biễu diễn của một hình thang phải là một hình thang. B. Trong hình học không gian, hình biểu diễn của một hình chữ nhật phải là một hình chữ nhật. C. Trong hình học không gian, hình biểu diễn của một tam giác cân phải là một tam giác cân. D. Trong hình học không gian, hình biểu diễn của một hình tròn phải là một hình tròn.
+ Mệnh đề nào sau đây sai về phép vị tự: A. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. B. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó. C. Biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính. D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

CNTA giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng phân ban môn Toán lớp 11 năm học 2021 – 2022 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề 320 321 322 323 324.
Trích dẫn đề KSCL phân ban Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Một nông dân có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết một sào trồng ngô cần 20 công, lãi 3 triệu. Một sào trồng đỗ cần 30 công, lãi 4 triệu. Người nông dân cần trồng x sào ngô và y sào đỗ thì thu hoạch được lãi cao nhất, khi biết tổng số công không quá 180 công. Khi đó T x y 3 2 bằng?
+ Có hai cái giỏ đựng trứng gồm giỏ A và giỏ B, các quả trứng trong mỗi giỏ đều có hai loại là trứng lành và trứng hỏng. Tổng số trứng trong hai giỏ là 20 quả và số trứng trong giỏ A nhiều hơn số trứng trong giỏ B. Lấy ngẫu nhiên mỗi giỏ 1 quả trứng, biết xác suất để lấy được hai quả trứng lành là 55 84. Số trứng lành trong giỏ A là?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh đáy bằng a, cạnh bên SC bằng b thỏa mãn 2 8 a b. Gọi M là trung điểm của OC, mặt phẳng qua M song song với SC và BD. Gọi T là diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng. Giá trị lớn nhất của T là?
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là A. Trong hình học không gian, hình biễu diễn của một hình thang phải là một hình thang. B. Trong hình học không gian, hình biểu diễn của một hình chữ nhật phải là một hình chữ nhật. C. Trong hình học không gian, hình biểu diễn của một tam giác cân phải là một tam giác cân. D. Trong hình học không gian, hình biểu diễn của một hình tròn phải là một hình tròn.
+ Mệnh đề nào sau đây sai về phép vị tự: A. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. B. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó. C. Biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính. D. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh


#Đề #KSCL #phân #ban #Toán #năm #trường #Thuận #Thành #Bắc #Ninh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button