Giáo DụcLớp 10Môn SinhMôn Toán

Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022-2023 TPHCM

Với tổng hợp Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022-2023 TPHCM , hy vọng các em học sinh sẽ nắm vững được cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán cũng như các kiến thức trọng tâm cần ôn luyện. Hãy cùng tham khảo với CNTA nhé !

Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022-2023 TPHCM

Tài liệu gồm 77 trang, do các thầy, cô giáo tổ Toán Tiểu học – THCS – THPT Việt Nam biên soạn, hợp tuyển 36 Đề hỏi tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán 5 học 2021-2022, Sở GD TP.HCM. và Huấn luyện.

Dánh sách đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022 TPHCM 2022

Dưới đây là Dánh sách đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022 TPHCM 2022 đầy đủ chi tiết các bạn có thể xem vài tải về bên dưới đây nhé :

đề tham khảo tuyển sinh 10 môn toán quận 16 quận
Đề tham khảo tuyển sinh 10 môn toán quận 16 quận
  • ĐỀ 1. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 1–1.
  • ĐỀ 2. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 1–2.
  • ĐỀ 3. CHUYÊN ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 1–3.
  • ĐỀ 4. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 2–1.
  • ĐỀ 5. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 2–2.
  • ĐỀ 6. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 2–3.
  • ĐỀ 7. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 3–1.
  • ĐỀ 8. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 3–2.
  • ĐỀ 9. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 3–3.
  • ĐỀ 10. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 4–1.
  • ĐỀ 11. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 4–2.
  • ĐỀ 12. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 4–3.
  • ĐỀ 13. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 5–1.
  • ĐỀ 14. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 5–2.
  • ĐỀ 15. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 5–3.
  • ĐỀ 16. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 6–1.
  • ĐỀ 17. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 6–2.
  • ĐỀ 18. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 6–3.
  • ĐỀ 19. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 7–1.
  • ĐỀ 20. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 7–2.
  • ĐỀ 21. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 7–3.
  • ĐỀ 22. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 8–1.
  • Đề 23. ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 – Quận 8–2.
  • Đề 24. ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 – Quận 8–3.
  • Đề 25. ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 – Quận 9–1.
  • Đề 26. ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 – Quận 9–2.
  • Đề 27. ĐỀ THI TUYỂN SINH 10 – Quận 9–3.
  • ĐỀ 28. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 10–1.
  • Đề 29. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 10–2.
  • Đề 30. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 10–3.
  • ĐỀ 31. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 11–1.
  • ĐỀ 32. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 11–2.
  • Đề 33. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 11–3.
  • ĐỀ 34. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 12–1.
  • Đề 35. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 12–2.
  • ĐỀ 36. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Quận 12–3.

Bộ đề tham khảo tuyển sinh 10 TPHCM môn Toán năm 2022-2023 có lời giải chi tiết (Bộ 4) được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 42 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022- 2023 TPHCM khác

Hãy cùng tham khảo và tải về Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022- 2023 TPHCM khác mới nhất dưới đây hãy cùng tham khảo nhé :

Tải về đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022-2023 TPHCM

Video hướng dẫn Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn toán 2022-2023 TPHCM

Xem thêm về bài viết

Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Tài liệu gồm 77 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Toán Tiểu Học – THCS – THPT Việt Nam, hợp tuyển 36 đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán 5 học 2021 – 2022 sở GD&ĐT thành thị Hồ Chí Minh.
Đề 1. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–1.
Đề 2. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–2.
Đề 3. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–3.
Đề 4. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–1.
Đề 5. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–2.
Đề 6. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–3.
Đề 7. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–1.
Đề 8. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–2.
Đề 9. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–3.
Đề 10. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–1.
Đề 11. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–2.
Đề 12. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–3.
Đề 13. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–1.
Đề 14. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–2.
Đề 15. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–3.
Đề 16. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–1.
Đề 17. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–2.
Đề 18. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–3.
Đề 19. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–1.
Đề 20. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–2.
Đề 21. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–3.
Đề 22. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–1.
Đề 23. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–2.
Đề 24. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–3.
Đề 25. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–1.
Đề 26. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–2.
Đề 27. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–3.
Đề 28. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–1.
Đề 29. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–2.
Đề 30. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–3.
Đề 31. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–1.
Đề 32. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–2.
Đề 33. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–3.
Đề 34. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–1.
Đề 35. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–2.
Đề 36. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–3.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #tham #khảo #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #5 #sở #GDĐT #Hồ #Chí #Minh


#Đề #tham #khảo #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #5 #sở #GDĐT #Hồ #Chí #Minh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button