Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 2 môn toán 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk năm 2020-2021

CNTA VN chia sẻ Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Đắk Lắk năm 2020 – 2021 dành cho các bạn học sinh lớp 10, giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến ​​thức của mình trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Cấu trúc Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Đắk Lắk năm học 2020 – 2021 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài là 90 phút.


Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk

Đề thi giữa học kì 2 môn toán 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk năm 2020-2021

Câu 1. Tìm giá của m để đường thẳng d: 4x + 3y + m = 0 tiếp xúc với đường tròn C: x2 + vâng2 – 9 = 0.
Câu 2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x2 – 2x + m = 0 vô nghiệm?
Câu 3. Cho 2 điểm A (-1; 1), B (3; 3).
a, Lập phương trình đường tròn tâm A và bán kính R = 3
b, Viết phương trình của đường tròn có tâm nằm trên trục Oy và đi qua hai điểm A, B.

Trên đây là nội dung Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Đắk Lắk năm 2020 – 2021 có đáp án và lời giải. Các bạn tiếp tục làm Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Việt Yên 1, Bắc Giang năm 2020-2021 để kiểm tra kiến ​​thức của bạn.

.

Back to top button