Đề ThiGiáo DụcLớp 12Môn Toán

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày … tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kì thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 (khối THPT và khối GDTX) năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu mã đề 001 gồm có 05 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó: phần trắc nghiệm gồm có 40 câu, chiếm 8,0 điểm, học sinh làm bài trong 70 phút; phần tự luận gồm có 02 câu, chiếm 2,0 điểm, học sinh làm bài trong 20 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề: 001, 002, 003, 004.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho SA = 2SA’, SB = 3SB’, SC = 4SC’, mặt phẳng (A’B’C’) cắt cạnh SD tại D’, gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD. Tỉ số V1/V2 bằng?
+ Một hình trụ, có diện tích xung quanh bằng 6pia^2 và đường kính đáy là 2a. Tính độ dài đường cao của hình trụ đó.
[ads] + Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2a^2 và có thể tích bằng a^3.√3. Độ dài đường cao của khối lăng trụ đã cho là?
+ Cho hàm số y = log_2 x^2. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên (0;+ vô cùng). B. Hàm số nghịch biến trên (- vô cùng;0).
C. Hàm số có một điểm cực tiểu. D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận.
+ Cho hàm số y = f(x) nghịch biến trên R. Hàm số y = f(x^2 – 2x) đồng biến trên khoảng?

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày … tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kì thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 (khối THPT và khối GDTX) năm học 2019 – 2020.
Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu mã đề 001 gồm có 05 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó: phần trắc nghiệm gồm có 40 câu, chiếm 8,0 điểm, học sinh làm bài trong 70 phút; phần tự luận gồm có 02 câu, chiếm 2,0 điểm, học sinh làm bài trong 20 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề: 001, 002, 003, 004.
Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho SA = 2SA’, SB = 3SB’, SC = 4SC’, mặt phẳng (A’B’C’) cắt cạnh SD tại D’, gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD. Tỉ số V1/V2 bằng?
+ Một hình trụ, có diện tích xung quanh bằng 6pia^2 và đường kính đáy là 2a. Tính độ dài đường cao của hình trụ đó.
[ads] + Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2a^2 và có thể tích bằng a^3.√3. Độ dài đường cao của khối lăng trụ đã cho là?
+ Cho hàm số y = log_2 x^2. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên (0;+ vô cùng). B. Hàm số nghịch biến trên (- vô cùng;0).
C. Hàm số có một điểm cực tiểu. D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận.
+ Cho hàm số y = f(x) nghịch biến trên R. Hàm số y = f(x^2 – 2x) đồng biến trên khoảng?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK1 #Toán #năm #học #sở #GDĐT #Bà #Rịa #Vũng #Tàu


#Đề #thi #HK1 #Toán #năm #học #sở #GDĐT #Bà #Rịa #Vũng #Tàu

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button