Đề thi HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

CNTA giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 10 đề thi HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 10 trong học kỳ vừa qua, đề thi có mã đề 158, đề gồm 4 trang với 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài kiểm tra học kỳ là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận đề thi HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi:
+ Tập xác định của bất phương trình.
+ Tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn, bài toán thực tế.
+ Xét dấu nhị thức bậc nhất, xét dấu tam thức bậc hai.
+ Hướng dẫn giải phương trình bằng cách lập bảng xét dấu.
+ Tìm tham số m để biểu thức luôn dương hoặc luôn âm.
+ Tìm tham số m để nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Biểu diễn nghiệm lên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ bao nhiêu, đổi độ sang radian.
+ Tính độ dài cung tròn.
+ Mối liên hệ các góc và cung có liên quan đặc biệt.
[ads] + Công thức lượng giác, tính giá trị sin2a, sử dụng công thức cộng.
+ Rút gọn biểu thức lượng giác.
+ Nhận dạng tam giác.
+ Rút biểu thức có chứa các góc.
+ Tính diện tích tam giác, định lý sin, công thức đường trung tuyến.
+ Tìm véc tơ chỉ phương của một véctơ, tọa độ một điểm có thuộc đường thẳng hay không?
+ Viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
+ Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
+ Tính góc giữa hai đường thẳng.
+ Tìm tọa độ hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng.
+ Nhận dạng phương trình đường tròn.
+ Vị Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.
+ Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước thuộc đường tròn.
+ Viết phương trình tiếp tuyến cắt đường tròn theo một dây cung cho trước.
+ Tìm các yếu tố của một Elip.
+ Viết phương trình chính tắc của (E).
+ Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Giải bất phương trình bằng cách lập bảng xét dấu.
+ Cho một giá tr lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại.
+ Viết phương trình đường thẳng kèm theo yếu tố đường tròn.
+ Giải phương trình mức độ vận dụng cao.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề thi HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

CNTA giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 10 đề thi HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 10 trong học kỳ vừa qua, đề thi có mã đề 158, đề gồm 4 trang với 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài kiểm tra học kỳ là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.
Ma trận đề thi HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi:
+ Tập xác định của bất phương trình.
+ Tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn, bài toán thực tế.
+ Xét dấu nhị thức bậc nhất, xét dấu tam thức bậc hai.
+ Hướng dẫn giải phương trình bằng cách lập bảng xét dấu.
+ Tìm tham số m để biểu thức luôn dương hoặc luôn âm.
+ Tìm tham số m để nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Biểu diễn nghiệm lên đường tròn lượng giác thuộc góc phần tư thứ bao nhiêu, đổi độ sang radian.
+ Tính độ dài cung tròn.
+ Mối liên hệ các góc và cung có liên quan đặc biệt.
[ads] + Công thức lượng giác, tính giá trị sin2a, sử dụng công thức cộng.
+ Rút gọn biểu thức lượng giác.
+ Nhận dạng tam giác.
+ Rút biểu thức có chứa các góc.
+ Tính diện tích tam giác, định lý sin, công thức đường trung tuyến.
+ Tìm véc tơ chỉ phương của một véctơ, tọa độ một điểm có thuộc đường thẳng hay không?
+ Viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
+ Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
+ Tính góc giữa hai đường thẳng.
+ Tìm tọa độ hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng.
+ Nhận dạng phương trình đường tròn.
+ Vị Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.
+ Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước thuộc đường tròn.
+ Viết phương trình tiếp tuyến cắt đường tròn theo một dây cung cho trước.
+ Tìm các yếu tố của một Elip.
+ Viết phương trình chính tắc của (E).
+ Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Giải bất phương trình bằng cách lập bảng xét dấu.
+ Cho một giá tr lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại.
+ Viết phương trình đường thẳng kèm theo yếu tố đường tròn.
+ Giải phương trình mức độ vận dụng cao.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #HK2 #Toán #năm #trường #Phạm #Văn #Đồng #Quảng #Ngãi


#Đề #thi #HK2 #Toán #năm #trường #Phạm #Văn #Đồng #Quảng #Ngãi

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button