Đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống có đáp án kèm theo. Qua ấy, giúp quý thầy cô tham khảo đề thi học kì 2 lớp 2 cho học trò của mình theo chương trình mới.

Cùng lúc cũng giúp các em luyện tập giải đề thuận tiện hơn, sẵn sàng cho kì thi cuối cấp đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2. Mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của CNTA:

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán 5 học 2021 – 2022

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu giải đáp đúng.

Câu hỏi 1: Số liền trước của số phệ nhất có 3 chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Sự dị biệt của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu hỏi 3: Độ dài của đoạn gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

B. 10 centimet

C. 6cm

D.8cm

Câu hỏi 4: Các số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu hỏi 5: Chọn câu giải đáp phù hợp.

Cột cờ của trường tôi nói về:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu hỏi 6: Ba bạn Linh, Nga, Loan tới lớp học vẽ. Thời gian mở màn lớp học là 7:30 sáng. Hôm ấy Linh tới khi 7h15, Nga 8h và Loan khi 7h30. Hỏi có người nào tới lớp sớm trước lúc giờ học mở màn ko?

A. Bạn Linh

B. Những người bạn Nga

C. Bạn Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1: Tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Có bao lăm tứ giác trong hình dưới đây?

Câu 2

Câu hỏi 3: Vườn A có 220 cây vải, vườn B có nhiều hơn vườn A. 60 cây vải thiều? Vườn B có bao lăm cây vải?

Câu hỏi 4:

Nhìn vào các bức tranh và sau ấy giải đáp các câu hỏi.

a) Con mèo nặng bao lăm ki-lô-gam?

b) Quả dưa nặng bao lăm ki-lô-gam?

Câu 4

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 5 2021 – 2022

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu giải đáp đúng.

Câu hỏi 1: Số liền trước của số phệ nhất có 3 chữ số là:

A. 998

Câu 2: Sự dị biệt của 783 và 245 là:

A. 538

Câu hỏi 3: Độ dài của đoạn gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

Câu hỏi 4: Các số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:

B. 309

Câu hỏi 5: Chọn câu giải đáp phù hợp.

Cột cờ của trường tôi nói về:

D. 5m

Câu hỏi 6: Ba bạn Linh, Nga, Loan tới lớp học vẽ. Thời gian mở màn lớp học là 7:30 sáng. Hôm ấy Linh tới khi 7h15, Nga 8h và Loan khi 7h30. Hỏi có người nào tới lớp sớm trước lúc giờ học mở màn ko?

A. Bạn Linh

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi 1: Tính rồi tính:

a) 423 + 245 = 668

b) 643 – 240 = 403

Câu 2:

Chúng tôi đánh số các số liệu như sau:

Câu 2

Các tứ giác có trong hình bên là: hình (1 và 2), hình (2 và 3), hình (1, 2 và 3).

Vì thế, trong hình đã cho có 3 tứ giác.

Câu hỏi 3:

Số cây vải ở vườn B là:

220 + 60 = 280 vải

Câu hỏi 4:

a) Vì đã thăng bằng nên khối lượng của con mèo bằng tổng khối lượng của 2 quả cân ở đĩa bên trái.

Ta có: 1 kg + 3 kg = 4 kg.

Vậy con mèo nặng 4 kg.

b) Vì nằm thăng bằng nên quả cân nặng 1 kg và quả dưa bằng quả cân 3 kg ở bên phải.

Ta có: 3 kg – 1 kg = 2 kg.

Vậy quả dưa nặng 2 kg.


Thông tin thêm

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 5 2021 – 2022 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống có đáp án kèm theo. Qua ấy, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học trò của mình theo chương trình mới.Cùng lúc, cũng giúp các em học trò luyện giải đề thuận lợi hơn và sẵn sàng cho bài rà soát cuối kì 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh, Tiếng Việt 2. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của CNTA nhé:Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối kiến thức với cuộc sốngĐề thi cuối kì 2 môn Toán 2 5 2021 – 2022Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 5 2021 – 2022Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 5 2021 – 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.Câu 1: Số liền trước của số phệ nhất có 3 chữ số là:A. 998B. 999C. 997D. 1000Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:A. 538B. 548C. 547D. 537Câu 3: Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:A. 9cmB. 10cmC. 6cmD.8cmCâu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:A. 39B. 309C. 390D. 930Câu 5: Chọn câu giải đáp phù hợp.Cột cờ trường em cao khoảng:A. 5kmB. 5dmC. 5cmD. 5mCâu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan tới lớp học vẽ. Giờ mở màn vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm ấy Linh tới khi 7 giờ 15 phút, Nga tới khi 8 giờ và Loan tới khi 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào tới lớp sớm trước giờ vào học?A. Bạn Linh(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. Bạn NgaC. Bạn LoanPhần 2: Tự luận (7 điểm)Câu 1: Đặt tính rồi tính:a) 423 + 245b) 643 – 240Câu 2: Có mấy hình tứ giác trong hình bên?Câu 3: Khu vườn A có 220 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 60 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao lăm cây vải?Câu 4: Quan sát tranh rồi giải đáp câu hỏi.a) Con mèo cân nặng mấy ki-lô-gam?b) Quả dưa cân nặng mấy ki-lô-gam?Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 5 2021 – 2022Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.Câu 1: Số liền trước của số phệ nhất có 3 chữ số là:A. 998Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:A. 538Câu 3: Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})A. 9cmCâu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:B. 309Câu 5: Chọn câu giải đáp phù hợp.Cột cờ trường em cao khoảng:D. 5mCâu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan tới lớp học vẽ. Giờ mở màn vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm ấy Linh tới khi 7 giờ 15 phút, Nga tới khi 8 giờ và Loan tới khi 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào tới lớp sớm trước giờ vào học?A. Bạn LinhPhần 2: Tự luận (7 điểm)Câu 1: Đặt tính rồi tính:a) 423 + 245 = 668b) 643 – 240 = 403Câu 2:Ta đánh số vào các nghe đâu sau:Các hình tứ giác có trong hình vẽ là: hình (1 và 2), hình (2 và 3), hình (1, 2 và 3).Vậy trong hình đã cho có 3 tứ giác.Câu 3: Khu vườn B có số cây vải là:220 + 60 = 280 cây vảiCâu 4:a) Vì cân cân bằng nên cân nặng của con mèo bằng tổng cân nặng của 2 quả cân ở đĩa bên trái.Ta có: 1 kg + 3 kg = 4 kg.Vậy con mèo cân nặng 4 kg.b) Vì cân cân bằng nên cân nặng của 1 quả cân 1 kg và quả dưa bằng cân nặng của quả cân 3 kg ở vế bên phải.Ta có: 3 kg – 1 kg = 2 kg.Vậy quả dưa cân nặng 2 kg.

#Đề #thi #học #kì #môn #Toán #5 #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


#Đề #thi #học #kì #môn #Toán #5 #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button