Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 – 2017 gồm 2 câu hỏi chẵn và lẻ, có đáp án kèm theo. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng làm bài để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 (có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm học 2016 – 2017 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 10

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

Trường THPT Đoàn Thượng

45 phút ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10 – BÀI 4

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỐI TƯỢNG (Dành cho người đăng ký số lẻ)

Câu 1: (3,0 điểm). Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Câu 2: (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3: (2,0 điểm). Tìm các giá trị của m để bất phương trình sau vô nghiệm:

f (x) = (m + 1) x2 – 2 (3 – 2m) x + m + 1 0

Câu 4: (1,0 điểm). Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

—-KÊT THUC—-

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

Trường THPT Đoàn Thượng

45 phút ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10 – BÀI 4

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 45 phút

TÙY CHỌN (Đối với người đăng ký số chẵn)

Câu 1: (3,0 điểm). Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2: (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3: (2,0 điểm). Tìm các giá trị của m để bất phương trình sau vô nghiệm:

f (x) = (m – 1) x2 + 2 (3 + 2m) x + m – 1 0

Câu 4: (1,0 điểm). Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

ĐÁP ÁN: ĐÁP ÁN TOÁN 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

ĐÁP ÁN: LỰA CHỌN TOÁN 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

.

Back to top button