Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nghệ An

THCS.CNTA giới thiệu tới quý thầy, cô và các em học trò lớp 9 Đề thi chọn học trò giỏi cấp tỉnh môn Toán 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT tỉnh Nghệ An; Đề thi có đáp án và lời giải cụ thể.

Trích dẫn đề thi học trò giỏi cấp tỉnh môn Toán 9 5 2021 – 2022 Sở GD & ĐT Nghệ An:
+ Cho số thực ko âm abc thỏa mãn a + b + c = <3. Tìm trị giá bé nhất của biểu thức P.
+ Cho đường tròn (O) và dây BC cố định (BC có đường kính không giống nhau). Điểm A nằm trên cung BC sao cho tam giác ABC nhọn và AB + Trong 1 buổi sinh hoạt ngoại khóa có 20 thầy cô giáo và 80 học trò từ nhiều nơi tham dự. Biết rằng mỗi thầy cô giáo quen biết chí ít 65 người và mỗi học trò biết tối đa 12 người (mối quan hệ quen biết được coi là 2 chiều: Người A quen người B, thì người B cũng biết người A). Ban tổ chức đã xếp họ thành 41 nhóm. Ban tổ chức có thể xếp đặt sao cho nhóm nào cũng có 2 người quen nhau được ko? Vì sao?

Xem thêm về bài viết

Đề thi học trò giỏi cấp tỉnh Toán 9 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nghệ An

THCS.CNTA giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 9 đề thi chọn học trò giỏi cấp tỉnh môn Toán 9 5 học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Nghệ An; đề thi có đáp án và lời giải cụ thể.
Trích dẫn đề thi học trò giỏi cấp tỉnh Toán 9 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nghệ An:
+ Cho các số thực ko âm a b c thỏa mãn a + b + c =< 3. Tìm trị giá bé nhất của biểu thức P.
+ Cho đường tròn (O) và dây cung BC cố định (BC khác đường kính). Điểm A thuộc cung phệ BC sao cho tam giác ABC nhọn và AB < AC. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC xúc tiếp với các cạnh BC, AB tuần tự tại D, E. Đường thẳng AD cắt đường tròn (I) tại điểm thứ 2 là M; BM cắt đường tròn (I) tại điểm thứ 2 là Q; BI cắt DE tại P. a) Chứng minh tứ giác IPQM nội tiếp. b) Chứng minh BME = DMP. c) Đường tròn đi qua C xúc tiếp với Al tại I cắt BC tại H và cắt (O) tại điểm thứ 2 là K. Chứng minh lúc A thiết bị cầm tay trên (O) thì đường thắng HK luôn đi qua 1 điểm cố định.
+ Trong 1 hoạt động ngoại khóa có 20 thầy cô giáo và 80 học trò tới từ nhiều nơi tham dự. Biết rằng mỗi thầy cô giáo quen với chí ít 65 người và mỗi học trò quen với tối đa 12 người (quan hệ quen được xem là có tính 2 chiều: Người A quen người B thì người B cũng quen người A). Ban tổ chức xếp họ thành 41 nhóm. Hỏi ban tổ chức có thể xếp sao cho nhóm nào cũng có 2 người quen nhau ko? Tại sao?
Tải tài liệu

#Đề #thi #học #sinh #giỏi #cấp #tỉnh #Toán #5 #sở #GDĐT #Nghệ


#Đề #thi #học #sinh #giỏi #cấp #tỉnh #Toán #5 #sở #GDĐT #Nghệ

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button