Giáo Dục

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 1)

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Hóa học

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia và kì thi đại học 2017 sắp tới đạt kết quả tốt, CNTA xin giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Văn. THPT, Hải Dương (Lần 1). Đề thi có đáp án sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố lại kiến ​​thức môn hóa học. Chúc may mắn với việc học của bạn!

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp (Lần 1)

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia 2017 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 có đáp án

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

Trường THPT Đoàn Thượng

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn học: Hóa học

Thời gian làm bài: 50 phút

(Đề thi gồm 04 trang, 40 câu hỏi trắc nghiệm)

Họ và tên thí sinh: …………………….

Số ID: …………………………………

Mã đề thi 213

Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Ba = 137.

Câu hỏi 1: Xếp thứ tự nhiệt độ sôi của các chất theo thứ tự tăng dần: (1) C3H7COOH, (2) CHỈ3COOC2NS5 và (3) CŨ3NS7MỘT MÌNH2Ồ, chúng tôi có lệnh

A. (1), (3), (2). B. (2), (3), (1). C. (1), (2), (3). D. (3), (2), (1).

Câu 2: CO2, nhờ thực vật có thể sản xuất rượu theo sơ đồ sau:

2 → Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic.

Có V lít CO2 (tính theo dtc) sinh ra ở đktc, biết rằng ban đầu đã dùng 1120 lít CO là2 (ở TD) và hiệu suất của mỗi giai đoạn lần lượt là 50%; 75%; 80%. Giá trị của V là

A. 373,3 lít B. 280,0 lít C. 112,0 lít D. 149,3 lít

Câu hỏi 3: Cho vật bằng gang vào dung dịch HCl. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Ở cực dương diễn ra quá trình khử H.+ trở thành một gia đình2.

B. Ở catot xảy ra quá trình khử Cl. trong Cl2.

C. Ở cực dương diễn ra quá trình oxi hóa Fe thành Fe.2+.

D. Ở catot xảy ra quá trình oxi hóa O.2 trong OH.

Câu 4: X, Y là hai axit liên tiếp trong dãy đồng đẳng với axit có cùng số C với glyxin (MNS đúng); Z là este đa chức gồm X, Y và một ancol T (T là ancol mạch hở, không tan được Cu (OH)2). Đốt 12,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần vừa đủ 8,288 lít O.2 (dktc) thu được 7,2 gam nước. Mặt khác, 12,52 gam E phản ứng vừa đủ với 190 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm số mol của X trong E là

A. 50% B. 75% C. 60% D. 70%

Câu hỏi 5: Đun nóng 0,09 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X và Y. Cần 120 ml KOH 2M, mạch hở thu được hỗn hợp Z gồm 3 muối Gly, Ala và Val (trong đó muối Ala chiếm 50,7%). ). về khối lượng), biết rằng số nhóm peptit trong X nhiều hơn Y. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A cần 14,364 lít O.2 (dktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó tổng khối lượng CO là2 và họ2O là 31,68 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong A gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 33% B. 71% C. 22% D. 28%

Câu hỏi 6: Khuấy từ từ cho đến hết 0,28 mol khí CO2 trong dung dịch chứa Ca (OH)2 và 5,6% KOH sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và biểu diễn kết quả thí nghiệm bằng đồ thị sau:

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 có đáp án

Nồng độ của muối Ca (HCO.)3)2 trong dung dịch A bằng

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 có đáp án
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 có đáp án
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2017 có đáp án

—-KÊT THUC—-

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn Hóa học

đầu tiên

XÓA

11

XÓA

21

MỘT

ba mươi mốt

2

thứ mười hai

DỄ

22

MỘT

32

MỘT

3

13

23

MỘT

33

DỄ

4

14

DỄ

24

XÓA

34

DỄ

5

DỄ

15

XÓA

25

XÓA

35

XÓA

6

DỄ

16

MỘT

26

MỘT

36

7

XÓA

17

DỄ

27

37

XÓA

số 8

MỘT

18

28

MỘT

38

DỄ

9

DỄ

19

MỘT

29

39

Mười

XÓA

20

DỄ

30

MỘT

40

XÓA

.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button