Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng mã đề 132 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập và rèn luyện trước khi bước vào kỳ thi môn Toán chính thức, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có 90 phút làm bài dành cho các thí sinh, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 THPT Cộng Hiền – Hải Phòng:
+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Xác suất để chọn được một số mà trong số đó, chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.
[ads] + Kí hiệu A là tập hợp các số phức z đồng thời thỏa mãn hai điều kiện |z – 1| = √34 và |z + 1 + mi| = |z + m + 2i| (trong đó m ∈ R). Gọi z1, z2 là hai số phức thuộc tập hơp A sao cho |z1 – z2| là lớn nhất. Khi đó, hãy tính giá trị của |z1 + z2|.
+ Cho hàm số y = x^4 – 2mx^2 + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đó có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác nhận gốc tọa độ O làm trọng tâm. Giá trị m tìm được thuộc khoảng nào sau đây?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT Cộng Hiền – Hải Phòng mã đề 132 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập và rèn luyện trước khi bước vào kỳ thi môn Toán chính thức, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có 90 phút làm bài dành cho các thí sinh, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.
Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 THPT Cộng Hiền – Hải Phòng:
+ Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Xác suất để chọn được một số mà trong số đó, chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.
[ads] + Kí hiệu A là tập hợp các số phức z đồng thời thỏa mãn hai điều kiện |z – 1| = √34 và |z + 1 + mi| = |z + m + 2i| (trong đó m ∈ R). Gọi z1, z2 là hai số phức thuộc tập hơp A sao cho |z1 – z2| là lớn nhất. Khi đó, hãy tính giá trị của |z1 + z2|.
+ Cho hàm số y = x^4 – 2mx^2 + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số đó có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác nhận gốc tọa độ O làm trọng tâm. Giá trị m tìm được thuộc khoảng nào sau đây?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #thử #Toán #THPT #Quốc #gia #trường #THPT #Cộng #Hiền #Hải #Phòng


#Đề #thi #thử #Toán #THPT #Quốc #gia #trường #THPT #Cộng #Hiền #Hải #Phòng

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button