Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế

CNTA giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế. kỳ thi được diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 20 tháng 01 năm 2019, đề thi thử Toán của trường chuyên Quốc học Huế luôn được đánh giá là có độ khó cao, nhiều dạng toán mới, phù hợp với các bạn ôn tập các bài toán phân loại điểm 9, 10 trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, đề có mã 101 gồm 06 trang, 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi trong 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế:
+ Cho chiếc trống như hình vẽ, có đường sinh là nửa elip được cắt bởi trục lớn với độ dài trục lớn bằng 80cm, độ dài trục bé bằng 60cm và đáy trống là hình tròn có bán kính bằng 60cm. Tính thể tích V của trống (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
+ Cho tập hợp S = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ S sao cho tổng chữ số các hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm lớn hơn tổng chữ số các hàng còn lại là 3. Tính tổng T của các phần tử của tập hợp M.
[ads] + Cho hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (a khác 0) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.
A. Hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có hai điểm cực trị trái dấu.
B. Đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d cắt trục tung tại điểm có tung độ dương.
C. Đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung.
D. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d nằm bên trái trục tung.

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế

CNTA giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế. kỳ thi được diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 20 tháng 01 năm 2019, đề thi thử Toán của trường chuyên Quốc học Huế luôn được đánh giá là có độ khó cao, nhiều dạng toán mới, phù hợp với các bạn ôn tập các bài toán phân loại điểm 9, 10 trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, đề có mã 101 gồm 06 trang, 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài thi trong 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.
Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế:
+ Cho chiếc trống như hình vẽ, có đường sinh là nửa elip được cắt bởi trục lớn với độ dài trục lớn bằng 80cm, độ dài trục bé bằng 60cm và đáy trống là hình tròn có bán kính bằng 60cm. Tính thể tích V của trống (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
+ Cho tập hợp S = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Gọi M là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ S sao cho tổng chữ số các hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm lớn hơn tổng chữ số các hàng còn lại là 3. Tính tổng T của các phần tử của tập hợp M.
[ads] + Cho hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (a khác 0) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.
A. Hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có hai điểm cực trị trái dấu.
B. Đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d cắt trục tung tại điểm có tung độ dương.
C. Đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung.
D. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d nằm bên trái trục tung.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #thi #thử #Toán #THPT #Quốc #gia #lần #trường #THPT #chuyên #Quốc #học #Huế


#Đề #thi #thử #Toán #THPT #Quốc #gia #lần #trường #THPT #chuyên #Quốc #học #Huế

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button