Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2021 – Mã đề 205

Kỳ thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã khởi đầu, nhằm phục vụ nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, CNTA xin giới thiệu Đề tham khảo và đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 2021 môn Hóa học – Mã đề 205 Hi vọng các em tham khảo. tài liệu sẽ giúp bạn bình chọn công tác của bạn. Chúc bạn có 1 kết quả thi thật tốt!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã 205

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

LUYỆN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút, không tính thời kì giao đề

Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là

A. 18.

B. 15.

C. 19.

D. 16.

Câu 42: Công thức phân tử của axit axetic là

A. C2H6O.

B. C2H4O2

C. C3H6O2.

D. C3H6O.

Câu 43: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic Công thức của X là

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 44: Natri cacbonat là 1 hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, chất gột rửa, thuốc nhuộm, sợi và sợi. Công thức của natri cacbonat là

A. MgCO3.

B. NaHCO3.

C. Na2CO3.

D. CaCO3.

Câu 45: Cặp chất nào sau đây gây ra tính cứng tạm bợ của nước?

A. Na2SO4, KCI.

B Mg ​​(HCO3) 2, Ca (HCO3) 2.

C. NaCl, KCI.

D. Na2SO4, K2SO4

Câu 46: Kim loại nào sau đây phản ứng được với H2O ở nhiệt độ thường?

AAU.

Cái túi.

C. Na.

D. Cu.

Câu 47: Khi đốt rơm rạ ngoài đồng sau lúc thu hoạch lúa, tạo ra nhiều khói và bụi, trong đấy có khí X. Khí X nặng hơn ko khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. N2

B.O2.

C.CO2.

D.CO.

Câu 48: Polime nào sau đây là polime tổng hợp?

A. Xenlulozơ.

B. Poli (vinyl clorua).

C. tơ visco.

D. Tinh bột.

Câu 49: Sắt (III) oxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt (III) oxit là

A. FeS2.

B. Fe3O4

C. FeCO3

D. Fe2O3.

Câu 50: Chất nào sau đây là monosaccarit?

A. Tinh bột.

B. Fructozơ.

C. Xenlulozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 51: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

A. Al (OH) 3.

B. Fe (OH) 2.

C. AICI3

D. HCI.

Câu 52: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

AAU.

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 53: Chất nào sau đây là đipeptit?

A. Gly-Ala-Gly.

B. Ala-Gly-Gly.

C. Gly-Ala-Ala.

D. Gly-Ala.

Câu 54: Oxit nào sau đây có thể bị khử ở nhiệt độ cao?

A. Fe2O3.

B. Na2O.

C. Cao.

D. K2O.

Câu hỏi 55: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn Cu?

A. Zn.

Cái túi.

C. Mg.

D. Fe.

Câu 56: Ở nhiệt độ thường, kim khí Al tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?

A. NaNO3.

B. Na2SO4.

C. H2SO4 loãng.

D. NaCl.

Câu hỏi 57: Dung dịch nào sau đây ko làm đổi màu giấy quỳ?

A. Axit glutamic.

B. Đietylamin.

C. Glyxin.

D. Lysin.

Câu 58: Crom có ​​số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Cr (OH) 2

B. Cr2O3.

C. K2CrO4.

D. CrO3.

— (Để xem đầy đủ nội dung và cụ thể của đề thi, vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về) —

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÁP ÁN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021- MÃ SỐ 205

41-A

42-NHƯNG

43-C

44-C

45-NHƯNG

46-C

47-C

48-NHƯNG

49-DỄ DÀNG

50-BELL

51-A

52-C

53-DỄ DÀNG

54-A

55-NHƯNG

56-C

57-DỄ DÀNG

58-NHƯNG

59-DỄ DÀNG

60-BOR

61-C

62-BOR

63-A

64C

65-DỄ DÀNG

66-BELL

67-A

68-A

69-CHUÔNG

70-A

71-BELL

72-BELL

73-C

74-A

75-A

76-BELL

77-A

78-BELL

79-

80-C

Trên đây là 1 phần nội dung Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học 5 2021. Để xem thêm tài liệu tham khảo hữu dụng, bạn chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập CNTA.net để tải tài liệu. dữ liệu máy tính.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu khác cùng phân mục như sau:

  • Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học 5 2021 – Tất cả 24 mã đề
  • Đề tham khảo và đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học 5 2021 – Mã đề 206

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Xem thêm về bài viết

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Mã đề 205

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã khởi đầu, nhằm phục vụ nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Mã đề 205. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em bình chọn được bài làm của mình. Chúc các em có 1 kì thi đạt kết quả thực cao!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề 205

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút, không tính thời kì giao đề

 

Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit stearic là

A. 18.

B. 15.

C. 19.

D. 16.

Câu 42: Công thức phân tử của axit axetic là

A. C2H6O.

B. C2H4O2

C. C3H6O2.

D. C3H6O.

Câu 43: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic Công thức của X là

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 44: Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phâm nhuộm, giây, sợi. Công thức của natri cacbonat là

A. MgCO3.

B. NaHCO3.

C. Na2CO3.

D. CaCO3.

Câu 45: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm bợ của nước?

A. Na2SO4, KCI.

B Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2.

C. NaCl, KCI.

D. Na2SO4, K2SO4

Câu 46: Kim loại nào sau đây công dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?

A. Au.

B. Ag.

C. Na.

D. Cu.

Câu 47: Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đấy có khí X. Khí X nặng hơn ko khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. N2

B.O2.

C.CO2.

D.CO.

Câu 48: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

A. Xenlulozơ.

B. Poli(vinyl clorua).

C. Tơ visco.

D. Tinh bột.

Câu 49: Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức của sắt(III) oxit là

A. FeS2.

B. Fe3O4

C. FeCO3

D. Fe2O3.

Câu 50: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Tinh bột.

B. Fructozơ.

C. Xenlulozơ.

D. Saccarozo.

Câu 51: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.

B. Fe(OH)2.

C. AICI3

D. HCI.

Câu 52: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Au.

B. Fe.

C. Ag.

D. Cu.

Câu 53: Chất nào sau đây là đipeptit?

A. Gly-Ala-Gly.

B. Ala-Gly-Gly.

C. Gly-Ala-Ala.

D. Gly-Ala.

Câu 54: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

A. Fe2O3.

B. Na2O.

C. Cao.

D. K2O.

Câu 55: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim khí Cu?

A. Zn.

B. Ag.

C. Mg.

D. Fe.

Câu 56: Ở nhiệt độ thường, kim khí Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaNO3.

B. Na2SO4.

C. H2SO4 loãng.

D. NaCl.

Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây ko làm đổi màu quỳ tím?

A. Axit glutamic.

B. Metylamin.

C. Glyxin.

D. Lysin.

Câu 58: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Cr(OH)2

B. Cr2O3.

C. K2CrO4.

D. CrO3.

—(Để xem nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về di động)—

ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI THPT QG MÔN HÓA HỌC NĂM 2021- MÃ ĐỀ 205

41-A

42-B

43-C

44-C

45-B

46-C

47-C

48-B

49-D

50-B

51-A

52-C

53-D

54-A

55-B

56-C

57-D

58-B

59-D

60-B

61-C

62-B

63-A

64-C

65-D

66-B

67-A

68-A

69-B

70-A

71-B

72-B

73-C

74-A

75-A

76-B

77-A

78-B

79-

80-C

 

Trên đây là 1 phần nội dung Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang CNTA.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục sau:

Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Tất cả 24 mã đề
Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Mã đề 206

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Mã đề 221

922

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Mã đề 207

1016

Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Tất cả 24 mã đề

794

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 5 2021 – Mã đề 206

879

#Đề #và #đáp #án #tham #khảo #đề #thi #tốt #nghiệp #THPT #môn #Hóa #5 #Mã #đề


#Đề #và #đáp #án #tham #khảo #đề #thi #tốt #nghiệp #THPT #môn #Hóa #5 #Mã #đề

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button