VN

Dinh Tổng thống (Đài Loan)

Phủ Tổng thống
總統府
Dinh Tổng thống (Đài Loan)Mặt tiền Phủ Tổng thống
Dinh Tổng thống (Đài Loan) Bản họa đồ Phủ Tổng đốc Đài Loan của Matsunosuke Moriyama.

Thư viện ảnh


 • Dinh Tổng thống (Đài Loan)

  Phía trước Dinh Tổng thống nhìn từ Đại lộ Ketagalan

 • Dinh Tổng thống (Đài Loan)

  Dinh Tổng thống tại quận Trung Chính, Đài Bắc.

 • Dinh Tổng thống (Đài Loan)

 • Dinh Tổng thống (Đài Loan)

  Phòng khánh tiết trong Dinh Tổng thống

 • Dinh Tổng thống (Đài Loan)

  Văn kiện đầu hàng của quân đội Nhật Bản được lưu giữ tại Dinh Tổng thống

Xem thêm


 • Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc
 • Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân quốc
 • Tổng đốc Đài Loan
 • Dinh Tổng thống (Nam Kinh)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button