VN

Địt

Mục từ này liên quan đến chủ đề giáo dục giới tính và tình dục. Thông tin ở đây có thể không phù hợp với một số đối tượng độc giả hoặc khi truy cập ở những nơi công cộng. Wikipedia không chịu trách nhiệm về những nội dung có thể không phù hợp cho một số người xem, xem chi tiết tại Wikipedia:Phủ nhận về nội dung.

Địt trong tiếng Việt có thể là:

  • Trong phương ngữ miền Bắc: mang ý nghĩa tục tĩu chỉ hành động quan hệ tình dục hoặc giao hợp.
  • Trong phương ngữ miền Trung và miền Nam: thải hơi trong ruột qua hậu môn (đồng nghĩa: trung tiện, đánh rắm)

Địt Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Địt.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button