Đoạn văn tiếng Anh viết về thể loại nhạc yêu thích (3 Mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về thể loại nhạc yêu thích gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn.

Thông qua 3 đoạn văn tiếng Anh viết về thể loại nhạc yêu thích như: nhạc rock ballad, ballad, pop các bạn có nhiều ý tưởng để nhanh chóng hoàn thành bài viết cho riêng mình. Chúc các bạn học tốt.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – Rock ballad

Tiếng Anh

In my free time I often listen to music to get rid of boredom and relax. I listen to many different genres of music. But my favorite genre of music is rock ballad. I really like this kind of music because it’s a harmonious combination of rock and ballad. I like the strong rock but I also like the softness of the ballad and rock ballad did this really well. My favorite song is “While Your Lips Are Still Red”. Each note is low and the lyrics are like blending together. When I first heard this song, I fell in love with it until now. If I use one word to describe this song, I must say it’s amazing. Have you heard of it? If not, then you should try to feel it.

Tiếng Việt

Khi rảnh rỗi tôi thường nghe nhạc để xua đi nhàm chán và thư giãn. Tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nhưng thể loại nhạc mà tôi thích nhất là rock ballad. Tôi cực kỳ thích thể loại nhạc này vì nó là sự kết hợp hài hòa của rock và ballad. Tôi thích sự mạnh mẽ của rock nhưng tôi cũng thích sự dịu dàng của ballad và rock ballad đã làm điều này rất tốt. Bài hát mà tôi yêu thích nhất đó là bài “While Your Lips Are Still Red”. Từng nốt nhạc trầm bổng cùng những ca từ như hòa quyện vào nhau. Lần đầu tiên nghe bài hát này tôi đã đam mê nó cho đến tận bây giờ. Nếu dùng một từ để miêu tả bài hát này thì tôi phải nói rằng nó rất tuyệt vời. Bạn đã từng nghe nó chưa? Nếu chưa thì thì bạn nên thử để cảm nhận nhé.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – Ballad

Tiếng Anh

I love listening to music. Music helps me feel comfortable and relax after tiring lessons. My favorite music is ballad music. I like to listen to ballad music because of the gentle melody it gives. When I listen to ballad music, I feel like my soul is mellowing to the music. I really like the song “Maybe someone will come” by Son Tung MTP. This is also my favorite singer. Singing comedy has a gentle and deep melody. It feels like I see my own story in the lyrics. The song is light but full of the listeners’ emotions and sadness. I think this is what I like most about ballad music. I think I will stay loyal to this genre of music forever.

Tiếng Việt

Tôi rất thích nghe nhạc. Âm nhạc giúp tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn sau những giờ học mệt mỏi. Thể loại nhạc mà tôi yêu thích là nhạc ballad. Tôi thích nghe nhạc ballad vì giai điệu nhẹ nhàng mà nó mang lại. Khi nghe nhạc ballad tôi có cảm giác như tâm hồn mình đang du dương theo điệu nhạc. Tôi rất thích bài “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng MTP. Đây cũng là ca sĩ mà tôi yêu thích nhất. Hài hát có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. Cảm giác như tôi thấy câu chuyện của chính mình trong lời bài hát vậy. Bài hát tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm xúc, nỗi buồn của người nghe. Tôi nghĩ đây là điều mà tôi thích nhất ở nhạc ballad. Tôi nghĩ mình sẽ trung thành với thể loại nhạc này mãi mãi.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – Pop

Tiếng Anh

How often do you listen to music? I can listen to music anywhere with my smartphone and headphones. The music that I like the most is Pop music. I think many of you will have the same interests as me. Pop music has its roots in rock and roll music. Pop is the acronym for popular, this is the popular music genre. It does not have its own characteristics. Depending on the singer’s style and personality, the song will have different melodies. Because it is popular music, the form of expression is also very free. In each different time, this music genre will have different changes to suit the needs of the audience. Currently, the song that I like the most is “Can I Love it?” Of Duc Phuc. I really like Phuc’s gentle voice. Pop music is a genre of music that is easy to absorb and suitable for many different audiences, so it is easy to win the hearts of the audience.

Tiếng Việt

Bạn có thường xuyên nghe nhạc không? Tôi có thể nghe nhạc ở mọi nơi với chiếc điện thoại thông minh và chiếc tai nghe của mình. Thể loại nhạc mà tôi thích nhất đó chính là nhạc Pop. Tôi nghĩ nhiều bạn sẽ có cùng sở thích giống tôi. Nhạc pop có nguồn gốc từ nhạc rock and roll. Pop là từ viết tắt của popular, đây là thể loại nhạc đại chúng. Nó không có đặc điểm riêng nào cả. Tùy vào phong cách và cá tính của ca sĩ mà bài hát sẽ có giai điệu khác nhau. Vì là nhạc đại chúng hình thức thể hiện cũng rất tự do. Trong mỗi thời điểm khác nhau thì thể loại nhạc này sẽ có những sự thay đổi khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khán giả. Hiện tại, bài hát mà tôi thích nhất là bài “Yêu được Không?” Của Đức Phúc. Tôi rất thích giọng hát nhẹ nhàng của Phúc. Nhạc Pop là thể loại nhạc dễ tiếp thu và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nên rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả.

Đoạn văn tiếng Anh viết về thể loại nhạc yêu thích gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn.

Thông qua 3 đoạn văn tiếng Anh viết về thể loại nhạc yêu thích như: nhạc rock ballad, ballad, pop các bạn có nhiều ý tưởng để nhanh chóng hoàn thành bài viết cho riêng mình. Chúc các bạn học tốt.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – Rock ballad

Tiếng Anh

In my free time I often listen to music to get rid of boredom and relax. I listen to many different genres of music. But my favorite genre of music is rock ballad. I really like this kind of music because it’s a harmonious combination of rock and ballad. I like the strong rock but I also like the softness of the ballad and rock ballad did this really well. My favorite song is “While Your Lips Are Still Red”. Each note is low and the lyrics are like blending together. When I first heard this song, I fell in love with it until now. If I use one word to describe this song, I must say it’s amazing. Have you heard of it? If not, then you should try to feel it.

Tiếng Việt

Khi rảnh rỗi tôi thường nghe nhạc để xua đi nhàm chán và thư giãn. Tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nhưng thể loại nhạc mà tôi thích nhất là rock ballad. Tôi cực kỳ thích thể loại nhạc này vì nó là sự kết hợp hài hòa của rock và ballad. Tôi thích sự mạnh mẽ của rock nhưng tôi cũng thích sự dịu dàng của ballad và rock ballad đã làm điều này rất tốt. Bài hát mà tôi yêu thích nhất đó là bài “While Your Lips Are Still Red”. Từng nốt nhạc trầm bổng cùng những ca từ như hòa quyện vào nhau. Lần đầu tiên nghe bài hát này tôi đã đam mê nó cho đến tận bây giờ. Nếu dùng một từ để miêu tả bài hát này thì tôi phải nói rằng nó rất tuyệt vời. Bạn đã từng nghe nó chưa? Nếu chưa thì thì bạn nên thử để cảm nhận nhé.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – Ballad

Tiếng Anh

I love listening to music. Music helps me feel comfortable and relax after tiring lessons. My favorite music is ballad music. I like to listen to ballad music because of the gentle melody it gives. When I listen to ballad music, I feel like my soul is mellowing to the music. I really like the song “Maybe someone will come” by Son Tung MTP. This is also my favorite singer. Singing comedy has a gentle and deep melody. It feels like I see my own story in the lyrics. The song is light but full of the listeners’ emotions and sadness. I think this is what I like most about ballad music. I think I will stay loyal to this genre of music forever.

Tiếng Việt

Tôi rất thích nghe nhạc. Âm nhạc giúp tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn sau những giờ học mệt mỏi. Thể loại nhạc mà tôi yêu thích là nhạc ballad. Tôi thích nghe nhạc ballad vì giai điệu nhẹ nhàng mà nó mang lại. Khi nghe nhạc ballad tôi có cảm giác như tâm hồn mình đang du dương theo điệu nhạc. Tôi rất thích bài “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng MTP. Đây cũng là ca sĩ mà tôi yêu thích nhất. Hài hát có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. Cảm giác như tôi thấy câu chuyện của chính mình trong lời bài hát vậy. Bài hát tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm xúc, nỗi buồn của người nghe. Tôi nghĩ đây là điều mà tôi thích nhất ở nhạc ballad. Tôi nghĩ mình sẽ trung thành với thể loại nhạc này mãi mãi.

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – Pop

Tiếng Anh

How often do you listen to music? I can listen to music anywhere with my smartphone and headphones. The music that I like the most is Pop music. I think many of you will have the same interests as me. Pop music has its roots in rock and roll music. Pop is the acronym for popular, this is the popular music genre. It does not have its own characteristics. Depending on the singer’s style and personality, the song will have different melodies. Because it is popular music, the form of expression is also very free. In each different time, this music genre will have different changes to suit the needs of the audience. Currently, the song that I like the most is “Can I Love it?” Of Duc Phuc. I really like Phuc’s gentle voice. Pop music is a genre of music that is easy to absorb and suitable for many different audiences, so it is easy to win the hearts of the audience.

Tiếng Việt

Bạn có thường xuyên nghe nhạc không? Tôi có thể nghe nhạc ở mọi nơi với chiếc điện thoại thông minh và chiếc tai nghe của mình. Thể loại nhạc mà tôi thích nhất đó chính là nhạc Pop. Tôi nghĩ nhiều bạn sẽ có cùng sở thích giống tôi. Nhạc pop có nguồn gốc từ nhạc rock and roll. Pop là từ viết tắt của popular, đây là thể loại nhạc đại chúng. Nó không có đặc điểm riêng nào cả. Tùy vào phong cách và cá tính của ca sĩ mà bài hát sẽ có giai điệu khác nhau. Vì là nhạc đại chúng hình thức thể hiện cũng rất tự do. Trong mỗi thời điểm khác nhau thì thể loại nhạc này sẽ có những sự thay đổi khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khán giả. Hiện tại, bài hát mà tôi thích nhất là bài “Yêu được Không?” Của Đức Phúc. Tôi rất thích giọng hát nhẹ nhàng của Phúc. Nhạc Pop là thể loại nhạc dễ tiếp thu và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nên rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả.

Back to top button