Đoạn văn tiếng Anh viết về tình bạn (3 Mẫu)

Viết đoạn văn ngắn về tình bạn bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề quen thuộc, thường xuất hiện trong các bài học và bài thi tiếng Anh. 

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh là tài liệu rất hữu ích gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch, giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, để nhanh chóng biết cách viết đoạn văn tiếng Anh cho riêng mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: đoạn văn tiếng Anh giới thiệu bản thân.

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Individual has several relationships in their studying and working environment. To me, it is necessary to maintain friendship in daily life. As friend has no age limit everyone has friends, some are best friends other are friends. Having good friends brings people many advantages. They help us in different aspects of life, whenever we are in trouble or whatever we do. Friend is the one we can freely share opinion, thought, emotion and confidence. One feels better, trustful and comfortable when having a suitable friend. There are a large number of things friends can do together such as: traveling to new lands, going shopping in addition to sharing hobbies. Friendship is priceless and it has to be built on love, trust, caring without any exaggeration, flattery and pretensions. Therefore, a true friendship stands by you through thick and thin and makes you feel not lonely when being in a crowd. Besides, friendship has positive and negative effects in life. If we have good friends, they make us a happier and worthy life. In contrast, they may ruin our career and living if we choose bad friends. Therefore, no matter how often we meet each other, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times. Since famous saying states that: “To live life without the experience of friendship, is life without living”.

Tiếng Việt

Mỗi người có nhiều mối quan hệ trong môi trường học tập và làm việc. Đối với tôi, giữ được tình bạn trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Bởi vì tình bạn không giới hạn tuổi tác, mọi người đều có bạn, một vài là bạn thân, số khác là bạn bình thường. Có những người bạn tốt mang đến chúng ta nhiều lợi ích. Họ giúp đỡ ta rất nhiều trong cuộc sống, khi gặp khó khăn hay bất cứ điều gì ta gặp phải. Bạn là người mà chúng ta có thể tự do chia sẻ ý nghĩ, cảm xúc và tâm sự. Một người cảm thấy tốt hơn, tin tưởng và thoải mái hơn khi ở bên một người bạn thực sự. Có rất nhiều việc những người bạn có thể làm với nhau như đi du lịch, mua sắm và chia sẻ sở thích. Tình bạn là đáng quý nó phải được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm mà không dối trá hay nghi ngờ. Bởi thế tình bạn thực sự luôn ở bên bạn qua khó khăn thử thách và khiến bạn không cô đơn khi đứng giữa đám đông. Ngoài ra, tình bạn cũng có những tác động tích cực và tiêu cực lên cuộc sống. Nếu có những người bạn tốt, họ làm cho cuộc sống trở nên đáng sống và vui vẻ hơn. Ngược lại, họ có thể huỷ hoại sự nghiệp ta khi chọn chơi với những người xấu. Bởi thế, không quan trọng bạn gặp nhau mấy lần, mà là sự quan tâm cho nhau giữa lúc vui cũng như lúc buồn. Bởi vì ai đó đã nói rằng “sống cuộc sống không tình bạn, à sống mà như không sống.”

Xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

I have a very close friend, and I have a chance to know what a true friendship is thanks to that friend. We are classmates, and having a lot of things in common causes us to become close after just a short period of studying together. We like to listen to the same genres of music, share the same habit of reading books and watching movies. Our friendship at first was just simply in the act of exchanging good books and talking about the same movie that was shown on the TV the night before, but gradually I found the qualities of a good friend in her. We always help each other in our studies as well as in our daily lives. Whenever I get sick, she is the one who keeps taking notes for me and teaching me the lesson of that day. Every morning she would stop by my house to wait for me and drive me to school. In return I am always the one who listen and give her advices whenever she is unhappy. We are always by each other’s side, and we share everything no matter it is joy or sadness. Defining friendship is sometimes very complicated, but sometimes it is just as simple and practical as our friendship. There are many people who have a lot of friends, but I feel that having a good friend like her is also a big luck for me. I think a person does not need to find many friends, but we just need to find the one that really suits us.

Tiếng Việt

Tôi có một cô bạn thân, và nhờ vào người bạn ấy mà tôi biết được rằng thế nào là một tình bạn thật sự. Chúng tôi là bạn cùng lớp, và việc có nhiều điểm chung khiến chúng tôi trở nên thân thiết chỉ sau một khoảng thời gian ngắn học chung. Tôi và cô ấy cùng thích nghe chung thể loại nhạc, chia sẻ chung một thói quen thích đọc sách và xem phim. Tình bạn của chúng tôi lúc đầu chỉ đơn giản là việc trao đổi những quyển sách hay, tán chuyện về cùng một bộ phim vừa chiếu trên TV vào tối hôm trước, nhưng dần dần tôi tìm thấy được ở cô ấy những đức tính của một người bạn tốt. Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong việc học và trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi tôi bị ốm thì cô ấy là người ghi chép bài giảng lại cho tôi và hướng dẫn tôi bài học của ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng cô ấy là người ghé ngang nhà tôi để đợi tôi đi học cùng và chở tôi đến trường. Đổi lại tôi luôn là người lắng nghe và cho cô ấy lời khuyên mỗi khi cô ấy gặp chuyện không vui. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau và cùng chia sẻ bất kể chuyện vui hay chuyện buồn. Định nghĩa tình bạn đôi khi rất phức tạp, nhưng đôi khi nó cũng đơn giản và thực tế như tình bạn của chúng tôi. Có nhiều người chơi với rất nhiều bạn, nhưng tôi cảm thấy có được một người bạn tốt như cô ấy đã là một điều may mắn với tôi. Tôi nghĩ một người không cần tìm kiếm nhiều bạn, mà chúng ta chỉ cần tìm được một người thật sự phù hợp với mình.

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

We can have a lot of friends, but finding a truly close friend is not an easy thing. Everyone knows that friends are people who share a lot of things in common, but a good friend requires more virtue than having the same interests. It can be said that a good friend is a loyal friend to us, and he or she never betrays us for another person. They are always willing to be by our side and find the ways to help us whenever we have trouble in life. They always know how to comfort and make us happy even in the worst situations. In true friendship there is also sacrifice and altruism. Two good friends are willing to give up their personal benefit for their friend, and in return they will receive the help they need from the other. In any relationship, there are inevitably misunderstandings, and a good friend is always will to listen and sympathize with each other. Even when one of them makes a mistake, it is sincerity and altruism that help to erase anger and maintain a long-term friendship. Friendships do not discriminate on the basis of gender, status, class or race, but those who need friendship only search for those who have good qualities which are suitable for themselves. There are good friend and there are also bad friends, and it is important that we choose the right and suitable friend for us.

Tiếng Việt

Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng để tìm kiếm một người bạn thân thiết không phải là một điều dễ dàng. Ai cũng biết bạn bè là những người có nhiều điểm chung, nhưng một người bạn tốt đòi hỏi nhiều đức tính hơn là việc có chung sở thích. Có thể nói bạn tốt là một người bạn trung thành với chúng ta và không bao giờ phản bội lại chúng ta vì một người khác. Họ sẵn sàng bên cạnh và tìm cách giúp đỡ chúng khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn biết cách an ủi và làm chúng ta vui kể cả trong những tình huống buồn bã nhất. Trong tình bạn chân chính còn có cả sự hi sinh và lòng vị tha. Hai người bạn tốt sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân của mình vì người còn lại, và đổi lại họ sẽ nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết từ đối phương. Trong bất kì một mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, và một người bạn tốt luôn sẵn sàng lắng nghe cũng như có sự cảm thông dành cho nhau. Kể cả khi một trong hai người phạm lỗi lầm, thì chính sự chân thành và lòng vị tha là yếu tố giúp xóa bỏ sự hờn giận và duy trì tình bạn được lâu dài. Tình bạn không phân biệt giới tính, địa vị, giai cấp hay chúng tộc, mà những người cần tình bạn chỉ tìm kiếm những người có đức tính tốt và phù hợp với bản thân. Có bạn tốt thì cũng có cả bạn xấu, và điều quan trọng là chúng ta biết chọn cho mình một người bạn đúng đắn và phù hợp.

Viết đoạn văn ngắn về tình bạn bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề quen thuộc, thường xuất hiện trong các bài học và bài thi tiếng Anh. 

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh là tài liệu rất hữu ích gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch, giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, để nhanh chóng biết cách viết đoạn văn tiếng Anh cho riêng mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: đoạn văn tiếng Anh giới thiệu bản thân.

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Individual has several relationships in their studying and working environment. To me, it is necessary to maintain friendship in daily life. As friend has no age limit everyone has friends, some are best friends other are friends. Having good friends brings people many advantages. They help us in different aspects of life, whenever we are in trouble or whatever we do. Friend is the one we can freely share opinion, thought, emotion and confidence. One feels better, trustful and comfortable when having a suitable friend. There are a large number of things friends can do together such as: traveling to new lands, going shopping in addition to sharing hobbies. Friendship is priceless and it has to be built on love, trust, caring without any exaggeration, flattery and pretensions. Therefore, a true friendship stands by you through thick and thin and makes you feel not lonely when being in a crowd. Besides, friendship has positive and negative effects in life. If we have good friends, they make us a happier and worthy life. In contrast, they may ruin our career and living if we choose bad friends. Therefore, no matter how often we meet each other, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times. Since famous saying states that: “To live life without the experience of friendship, is life without living”.

Tiếng Việt

Mỗi người có nhiều mối quan hệ trong môi trường học tập và làm việc. Đối với tôi, giữ được tình bạn trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Bởi vì tình bạn không giới hạn tuổi tác, mọi người đều có bạn, một vài là bạn thân, số khác là bạn bình thường. Có những người bạn tốt mang đến chúng ta nhiều lợi ích. Họ giúp đỡ ta rất nhiều trong cuộc sống, khi gặp khó khăn hay bất cứ điều gì ta gặp phải. Bạn là người mà chúng ta có thể tự do chia sẻ ý nghĩ, cảm xúc và tâm sự. Một người cảm thấy tốt hơn, tin tưởng và thoải mái hơn khi ở bên một người bạn thực sự. Có rất nhiều việc những người bạn có thể làm với nhau như đi du lịch, mua sắm và chia sẻ sở thích. Tình bạn là đáng quý nó phải được xây dựng trên tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm mà không dối trá hay nghi ngờ. Bởi thế tình bạn thực sự luôn ở bên bạn qua khó khăn thử thách và khiến bạn không cô đơn khi đứng giữa đám đông. Ngoài ra, tình bạn cũng có những tác động tích cực và tiêu cực lên cuộc sống. Nếu có những người bạn tốt, họ làm cho cuộc sống trở nên đáng sống và vui vẻ hơn. Ngược lại, họ có thể huỷ hoại sự nghiệp ta khi chọn chơi với những người xấu. Bởi thế, không quan trọng bạn gặp nhau mấy lần, mà là sự quan tâm cho nhau giữa lúc vui cũng như lúc buồn. Bởi vì ai đó đã nói rằng “sống cuộc sống không tình bạn, à sống mà như không sống.”

Xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

I have a very close friend, and I have a chance to know what a true friendship is thanks to that friend. We are classmates, and having a lot of things in common causes us to become close after just a short period of studying together. We like to listen to the same genres of music, share the same habit of reading books and watching movies. Our friendship at first was just simply in the act of exchanging good books and talking about the same movie that was shown on the TV the night before, but gradually I found the qualities of a good friend in her. We always help each other in our studies as well as in our daily lives. Whenever I get sick, she is the one who keeps taking notes for me and teaching me the lesson of that day. Every morning she would stop by my house to wait for me and drive me to school. In return I am always the one who listen and give her advices whenever she is unhappy. We are always by each other’s side, and we share everything no matter it is joy or sadness. Defining friendship is sometimes very complicated, but sometimes it is just as simple and practical as our friendship. There are many people who have a lot of friends, but I feel that having a good friend like her is also a big luck for me. I think a person does not need to find many friends, but we just need to find the one that really suits us.

Tiếng Việt

Tôi có một cô bạn thân, và nhờ vào người bạn ấy mà tôi biết được rằng thế nào là một tình bạn thật sự. Chúng tôi là bạn cùng lớp, và việc có nhiều điểm chung khiến chúng tôi trở nên thân thiết chỉ sau một khoảng thời gian ngắn học chung. Tôi và cô ấy cùng thích nghe chung thể loại nhạc, chia sẻ chung một thói quen thích đọc sách và xem phim. Tình bạn của chúng tôi lúc đầu chỉ đơn giản là việc trao đổi những quyển sách hay, tán chuyện về cùng một bộ phim vừa chiếu trên TV vào tối hôm trước, nhưng dần dần tôi tìm thấy được ở cô ấy những đức tính của một người bạn tốt. Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong việc học và trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi tôi bị ốm thì cô ấy là người ghi chép bài giảng lại cho tôi và hướng dẫn tôi bài học của ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng cô ấy là người ghé ngang nhà tôi để đợi tôi đi học cùng và chở tôi đến trường. Đổi lại tôi luôn là người lắng nghe và cho cô ấy lời khuyên mỗi khi cô ấy gặp chuyện không vui. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau và cùng chia sẻ bất kể chuyện vui hay chuyện buồn. Định nghĩa tình bạn đôi khi rất phức tạp, nhưng đôi khi nó cũng đơn giản và thực tế như tình bạn của chúng tôi. Có nhiều người chơi với rất nhiều bạn, nhưng tôi cảm thấy có được một người bạn tốt như cô ấy đã là một điều may mắn với tôi. Tôi nghĩ một người không cần tìm kiếm nhiều bạn, mà chúng ta chỉ cần tìm được một người thật sự phù hợp với mình.

Xem thêm: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Viết đoạn văn về tình bạn bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

We can have a lot of friends, but finding a truly close friend is not an easy thing. Everyone knows that friends are people who share a lot of things in common, but a good friend requires more virtue than having the same interests. It can be said that a good friend is a loyal friend to us, and he or she never betrays us for another person. They are always willing to be by our side and find the ways to help us whenever we have trouble in life. They always know how to comfort and make us happy even in the worst situations. In true friendship there is also sacrifice and altruism. Two good friends are willing to give up their personal benefit for their friend, and in return they will receive the help they need from the other. In any relationship, there are inevitably misunderstandings, and a good friend is always will to listen and sympathize with each other. Even when one of them makes a mistake, it is sincerity and altruism that help to erase anger and maintain a long-term friendship. Friendships do not discriminate on the basis of gender, status, class or race, but those who need friendship only search for those who have good qualities which are suitable for themselves. There are good friend and there are also bad friends, and it is important that we choose the right and suitable friend for us.

Tiếng Việt

Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng để tìm kiếm một người bạn thân thiết không phải là một điều dễ dàng. Ai cũng biết bạn bè là những người có nhiều điểm chung, nhưng một người bạn tốt đòi hỏi nhiều đức tính hơn là việc có chung sở thích. Có thể nói bạn tốt là một người bạn trung thành với chúng ta và không bao giờ phản bội lại chúng ta vì một người khác. Họ sẵn sàng bên cạnh và tìm cách giúp đỡ chúng khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn biết cách an ủi và làm chúng ta vui kể cả trong những tình huống buồn bã nhất. Trong tình bạn chân chính còn có cả sự hi sinh và lòng vị tha. Hai người bạn tốt sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân của mình vì người còn lại, và đổi lại họ sẽ nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết từ đối phương. Trong bất kì một mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, và một người bạn tốt luôn sẵn sàng lắng nghe cũng như có sự cảm thông dành cho nhau. Kể cả khi một trong hai người phạm lỗi lầm, thì chính sự chân thành và lòng vị tha là yếu tố giúp xóa bỏ sự hờn giận và duy trì tình bạn được lâu dài. Tình bạn không phân biệt giới tính, địa vị, giai cấp hay chúng tộc, mà những người cần tình bạn chỉ tìm kiếm những người có đức tính tốt và phù hợp với bản thân. Có bạn tốt thì cũng có cả bạn xấu, và điều quan trọng là chúng ta biết chọn cho mình một người bạn đúng đắn và phù hợp.

Back to top button