Biểu mẫuTài Liệu

Đơn xin giành quyền nuôi con

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin giành quyền nuôi con được chúng tôi tổng hợp chi tiết chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Đơn xin giành quyền nuôi con là mẫu đơn được lập ra trong trường hợp các cặp vợ chồng thường xuyên tranh chấp giành quyền nuôi con. Theo đó, nếu muốn giành quyền nuôi con phải chứng minh các điều kiện về tài chính; đạo đức, nhân phẩm; thời gian chăm sóc, giáo dục. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu đơn tại đây.

Đơn xin giành quyền nuôi con – Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——
……..ngày … tháng … năm 201…

ĐƠN XIN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

(V/v: Trong vụ án ly hôn với anh/chị ………được Tòa án nhân dân…… thụ lý theo số ……)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …… – Huyện/Tỉnh/TP …………

Tôi là ……………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số … do Công an … cấp ngày …/…/……,

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………

Ngày …/…/……, vợ chồng tôi đã nộp đơn xin ly hôn và được Tòa án chấp thuận giải quyết. Về tài sản chúng tôi không có tranh chấp gì, tuy nhiên về việc ai là người trực tiếp nuôi dạy con chúng tôi là cháu ……… thì chúng tôi chưa thỏa thuận được

Vì vậy tôi làm đơn này để trình bày một số căn cứ cho việc giành quyền nuôi con của mình như sau:

  • Thứ nhất:

Vợ/chồng tôi là anh/chị ……….. hiện đang trong thời gian còn học tập nên kinh tế chưa ổn định, chưa đảm bảo được việc chăm sóc nuôi dưỡng con tôi.

  • Thứ hai:

Do vợ/chồng tôi là người có dấu hiệu ngoại tình dẫn đến việc chúng tôi phải ly hôn. Từ đó, tôi nhận thấy vợ/chồng mình không có đủ điều kiện, tư cách đạo đức để có thể nuôi dạy con tôi nên người.

  • Thứ ba:

Con tôi là cháu ………. hiện đang theo học tại trường …………., là trường thuộc địa bàn nơi tôi cư trú, nên việc để tôi trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu tiếp tục cuộc sống bình thường, không bị xáo trộn gây ảnh hưởng tâm lý.

Với những lý lẽ trên, tôi gửi đơn này để yêu cầu Tòa án:
Trao quyền trực tiếp nuôi cháu ……… cho tôi.

Yêu cầu vợ/chồng tôi phải trợ cấp nuôi con hàng tháng với số tiền …………….. đồng cho tới khi con tôi đủ 18 tuổi.

Rất mong quý Tòa xem xét để đưa ra quyết định đúng quy định của pháp luật và bảo vệ được quyền lợi cho con tôi, hạn chế tối đa những thiệt thòi mà cháu phải gánh chịu từ việc hai vợ chồng tôi ly hôn.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người làm đơn

Đơn xin giành quyền nuôi con – Mẫu 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận /huyện………..

Tên tôi là:……………………… Sinh năm: ……………..

Nghề nghiệp:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………

Tạm trú:…………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………….

Tại bản án, quyết định:………………………………..

tại:……………………….ngày…tháng…năm……….

của Tòa án nhân dân…………………………………..

Về phần con chung:…………………………………….

……………………………………………………………….

Hiên con chung đang ở với anh (chị)………………..

là………………………………………… trực tiếp nuôi dưỡng

Hộ khẩu thường trú:…………………………….

Tạm trú:……………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………….

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:…………

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:…………………

…………………………………………………………

…….., ngày……tháng……năm 200…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin giành quyền nuôi con được chúng tôi tổng hợp chi tiết chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Đơn xin giành quyền nuôi con là mẫu đơn được lập ra trong trường hợp các cặp vợ chồng thường xuyên tranh chấp giành quyền nuôi con. Theo đó, nếu muốn giành quyền nuôi con phải chứng minh các điều kiện về tài chính; đạo đức, nhân phẩm; thời gian chăm sóc, giáo dục. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu đơn tại đây.

Đơn xin giành quyền nuôi con – Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——
……..ngày … tháng … năm 201…

ĐƠN XIN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON

(V/v: Trong vụ án ly hôn với anh/chị ………được Tòa án nhân dân…… thụ lý theo số ……)

Kính gửi: Tòa án nhân dân …… – Huyện/Tỉnh/TP …………

Tôi là ……………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số … do Công an … cấp ngày …/…/……,

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………

Ngày …/…/……, vợ chồng tôi đã nộp đơn xin ly hôn và được Tòa án chấp thuận giải quyết. Về tài sản chúng tôi không có tranh chấp gì, tuy nhiên về việc ai là người trực tiếp nuôi dạy con chúng tôi là cháu ……… thì chúng tôi chưa thỏa thuận được

Vì vậy tôi làm đơn này để trình bày một số căn cứ cho việc giành quyền nuôi con của mình như sau:

  • Thứ nhất:

Vợ/chồng tôi là anh/chị ……….. hiện đang trong thời gian còn học tập nên kinh tế chưa ổn định, chưa đảm bảo được việc chăm sóc nuôi dưỡng con tôi.

  • Thứ hai:

Do vợ/chồng tôi là người có dấu hiệu ngoại tình dẫn đến việc chúng tôi phải ly hôn. Từ đó, tôi nhận thấy vợ/chồng mình không có đủ điều kiện, tư cách đạo đức để có thể nuôi dạy con tôi nên người.

  • Thứ ba:

Con tôi là cháu ………. hiện đang theo học tại trường …………., là trường thuộc địa bàn nơi tôi cư trú, nên việc để tôi trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu tiếp tục cuộc sống bình thường, không bị xáo trộn gây ảnh hưởng tâm lý.

Với những lý lẽ trên, tôi gửi đơn này để yêu cầu Tòa án:
Trao quyền trực tiếp nuôi cháu ……… cho tôi.

Yêu cầu vợ/chồng tôi phải trợ cấp nuôi con hàng tháng với số tiền …………….. đồng cho tới khi con tôi đủ 18 tuổi.

Rất mong quý Tòa xem xét để đưa ra quyết định đúng quy định của pháp luật và bảo vệ được quyền lợi cho con tôi, hạn chế tối đa những thiệt thòi mà cháu phải gánh chịu từ việc hai vợ chồng tôi ly hôn.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người làm đơn

Đơn xin giành quyền nuôi con – Mẫu 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận /huyện………..

Tên tôi là:……………………… Sinh năm: ……………..

Nghề nghiệp:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………

Tạm trú:…………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………….

Tại bản án, quyết định:………………………………..

tại:……………………….ngày…tháng…năm……….

của Tòa án nhân dân…………………………………..

Về phần con chung:…………………………………….

……………………………………………………………….

Hiên con chung đang ở với anh (chị)………………..

là………………………………………… trực tiếp nuôi dưỡng

Hộ khẩu thường trú:…………………………….

Tạm trú:……………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………….

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:…………

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:…………………

…………………………………………………………

…….., ngày……tháng……năm 200…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button