Hình Ảnh

File hình ảnh SGK Tự nhiên xã hội bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

File hình ảnh SGK Tự nhiên xã hội bộ Kết nối tri thức với cuộc sống là tổng hợp các hình ảnh minh họa có trong sách giáo khoa Toán, các thầy cô tải về để sử dụng làm bài thuyết trình Powerpoint, phục vụ cho công tác giảng dạy lớp 1.

  • File hình ảnh SGK Toán bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình ảnh trong sách TNXH bộ Kết nối tri thức với cuộc sống


Hình ảnh SGK TNXH bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình ảnh SGK TNXH

Để tải đầy đủ hình ảnh SGK TNXH bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (Tập 1), mời bạn ấn vào nút “Tải về”

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

  • Giáo án Toán lớp 1 Sách kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Đạo đức lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Mỹ thuật lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page