File ICO là gì? Cách mở file ICO

Máy tính của bạn có mở được file ICO không? Bài viết hôm nay sẽ giải thích chúng được sử dụng để làm gì và đề xuất phần mềm có thể mở hoặc xử lý các file .ICO của bạn.

File ICO là gì?

File ICO

File ICO

File chứa phần mở rộng file .ico là file chứa hình ảnh lưu trữ các icon được sử dụng bởi những ứng dụng Windows khác nhau, chẳng hạn như icon thư mục Windows, file và chương trình xuất hiện trên desktop của người dùng.

Bản thân file ICO không phải là file hình ảnh. Nó là một file container lưu trữ hai bitmap và mask hình ảnh được sử dụng để tạo icon được lưu trong file. Các file ICO có thể được sửa đổi để tạo những icon tùy chỉnh cho giao diện Windows và đôi khi được tải xuống cùng với các theme Windows desktop.

File ICO tương tự như file CUR, nhưng chúng có một byte nhận dạng khác trong file header.

 • File JPG (JPEG) là gì?

Chương trình mở file ICO

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại file ICO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng những file ICO cho nhiều mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài công cụ trong số này để có thể mở file cụ thể của mình.

 • Free File Viewer
 • Pixillion Image Converter
 • Photo Gallery
 • IrfanView
 • AVS Photo Editor
 • Ashampoo Photo Commander
 • Picexa Viewer
 • GIMP
 • qksee
 • Ulead Photo Explorer

Cách tạo file ICO

Có thể dùng Paint để tạo file ICO

Có thể dùng Paint để tạo file ICO

Bạn không chuyển đổi JPG sang ICO khi tạo file icon. Tất cả những gì bạn đang làm là đổi tên file để Windows biết bạn có ý định sử dụng nó làm icon. Vì vậy, sau khi bạn tạo hoặc nhập một hình ảnh phù hợp vào Paint và đặt nó theo kích thước chính xác, việc tạo file ICO rất đơn giản.

Từ menu Paint, chọn Save As, sau đó chọn JPEG Picture từ menu định dạng file xuất hiện. Tiếp theo, nhập tên file có phần mở rộng .ico và lưu file. Vậy là xong! Bạn đã hoàn tất.

Back to top button