Gia chủ tuổi Mão chọn tuổi gì xông đất, xông nhà 2022 1.000+

Gia chủ tuổi Quý Mão nên chọn những tuổi nào để xông đất, xông nhà năm 2022? Đó cũng là câu hỏi nhưng mà những người tuổi Mão đang đi tìm câu giải đáp để chọn tuổi xông đất, chọn tuổi hợp với mình.

Theo quan niệm, người tới xông đất, xông nhà đầu năm sẽ thúc đẩy rất phệ tới tài lộc, công tác làm ăn của gia chủ trong cả năm. Vậy mời các game thủ cùng theo dõi bài viết dưới đây để chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2022 cho người sinh năm Quý Mão, Ất Mão, Tân Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão cho năm hạnh phúc và thịnh trị.

Ghi chú: Thông tin trong bài chỉ mang thuộc tính tham khảo

Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người xông đất năm 2022.

Độ tuổi thích hợp

 • Đinh Hợi 1947 (Cầm đồ)
 • Đinh Mùi 1967 (Cầm đồ)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Quý Hợi 1983 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)
 • Đinh Sửu 1997 (Tốt)
 • Năm Bính Ngọ 1966 (Tốt)
 • Tân Sửu 1961 (Tốt)

Tuổi cấm kỵ

 • Vua khỉ 1963
 • Giáp Tuất 1994
 • Bảy viên ngọc rồng 2000
 • Năm Kỷ Hợi 1959
 • Mậu Tuất 1958
 • Kỷ Mùi 1979
 • Giáp Tý 1984
 • Nhâm Thân 1992
 • Năm Ất Hợi 1995
 • Tân Tỵ 2001

Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người động thổ năm 2022.

Độ tuổi thích hợp

 • Canh Tuất 1970 (cầm tinh)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Giáp Ngọ 1954 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Tân Hợi 1971 (Tốt)
 • Đinh Sửu 1997 (Tốt)
 • Năm Mậu Tuất 1946 (Trung bình)
 • Năm Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Tuổi cấm kỵ

 • Quý Tỵ 1953
 • Quý Sửu 1973
 • Nhâm Tý 1972
 • Bính âm 197
 • Năm Mậu Thìn 1988
 • Năm Quý Dậu 1993
 • Năm Ất Hợi 1995
 • Kỷ Dậu 1969
 • Tết Mậu Thân 1968
 • Kỷ Mùi 1979

Gia chủ tuổi Tân Mão chọn người xông đất 2022.

Độ tuổi thích hợp

 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Cầm đồ)
 • Năm Bính Ngọ 1966 (Tốt)
 • Giáp Dần 1974 (Tốt)
 • Quý Hợi 1983 (Tốt)
 • Đinh Sửu 1997 (Tốt)
 • Nhâm Thìn 1952 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Năm Ất Mão 1975 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Trung bình)

Tuổi cấm kỵ

 • Quý Mùi 1943
 • Điểm hứa hẹn năm 1962
 • Canh Tý 1960
 • Đinh Dậu 1957
 • Bính Thân 1956
 • Tân Mão 1951
 • Canh Dần 1950
 • Kỷ Dậu 1969
 • Đinh Tỵ 1977
 • Năm Mậu Tý 1948

Gia chủ tuổi Đinh Mão chọn người động thổ năm 2022.

Độ tuổi thích hợp

 • Đinh Hợi 1947 (Cầm đồ)
 • Năm Mậu Tuất 1946 (Cầm đồ)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Kỷ Mão 1999 (Tốt)
 • Tân Sửu 1961 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Đinh Tỵ 1977 (Tốt)
 • Mậu Dần 1998 (Tốt)

Tuổi cấm kỵ

 • Quý Sửu 1973
 • Năm Ất Dậu 1945
 • Giáp Thân 1944
 • Kỷ Sửu 1949
 • Năm Mậu Ngọ 1978
 • Canh Thân 1980
 • Ất Sửu 1985
 • Năm Mậu Thìn 1988
 • Kỷ Tỵ 1989
 • Đinh Dậu 1957

Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người động thổ năm 2022.

Độ tuổi thích hợp

 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Giáp Ngọ 1954 (Tốt)
 • Tân Hợi 1971 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Canh Ngọ 1990 (Tốt)

Tuổi cấm kỵ

 • Năm Kỷ Hợi 1959
 • Mậu Tuất 1958
 • Năm Quý Dậu 1993
 • Bính Thân 1956
 • Năm Ất Tỵ 1965
 • Nhâm Ngọ 1942
 • Năm Mậu Tý 1948
 • Năm Ất Dậu 1945
 • Năm Bính Tý 1996
 • Quý Mùi 1943

Thông tin thêm

Gia chủ tuổi Mão chọn tuổi gì xông đất, xông nhà 2022 1.000+

Gia chủ tuổi Mão chọn tuổi gì xông đất, xông nhà năm 2022? Đó cũng chính là câu hỏi nhưng mà những người tuổi Mão đang cần tìm lời trả lời để chọn tuổi xông đất, chọn tuổi xông nhà hợp với mình.Theo quan niệm, người đến xông đất, xông nhà đầu năm sẽ thúc đẩy phệ đến vận mệnh, công tác làm ăn của gia chủ trong cả năm đó. Vậy mời các game thủ cùng theo dõi bài viết dưới đây để chọn tuổi xông đất, xông nhà 2022 cho người tuổi Quý Mão, Ất Mão, Tân Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão để cả năm an khang, thịnh trị.Gia chủ tuổi Mão chọn tuổi gì xông đất, xông nhà 2022Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người xông đất 2022Gia chủ tuổi Ất Mão chọn người xông đất 2022Gia chủ tuổi Tân Mão chọn người xông đất 2022Gia chủ tuổi Đinh Mão chọn người xông đất 2022Gia chủ tuổi Kỷ Mão chọn người xông đất 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xem xét: Thông tin trong bài viết chỉ mang thuộc tính tham khảoGia chủ tuổi Quý Mão chọn người xông đất 2022Tuổi hợpĐinh Hợi 1947 (Tốt)Đinh Mùi 1967 (Tốt)Nhâm Tuất 1982 (Tốt)Bính Tuất 1946 (Khá)Tân Mùi 1991 (Khá)Qúy Hợi 1983 (Khá)Canh Ngọ 1990 (Khá)Đinh Sửu 1997 (Khá)Bính Ngọ 1966 (Khá)Tân Sửu 1961 (Khá) Tuổi kỵQúy Mão 1963Giáp Tuất 1994Canh Thìn 2000Kỷ Hợi 1959Mậu Tuất 1958Kỷ Mùi 1979Giáp Tý 1984Nhâm Thân 1992Ất Hợi 1995Tân Tỵ 2001Gia chủ tuổi Ất Mão chọn người xông đất 2022Tuổi hợpCanh Tuất 1970 (Tốt)Đinh Mùi 1967 (Khá)Nhâm Tuất 1982 (Khá)Ất Mùi 1955 (Khá)Giáp Ngọ 1954 (Khá)Đinh Hợi 1947 (Khá)Tân Hợi 1971 (Khá)Đinh Sửu 1997 (Khá)Bính Tuất 1946 (Trung bình)Mậu Tuất 1958 (Trung bình) Tuổi kỵQúy Tỵ 1953Qúy Sửu 1973Nhâm Tý 1972Bính Thìn 197Mậu Thìn 1988Qúy Dậu 1993Ất Hợi 1995Kỷ Dậu 1969Mậu Thân 1968Kỷ Mùi 1979(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Gia chủ tuổi Tân Mão chọn người xông đất 2022Tuổi hợpNhâm Tuất 1982 (Tốt)Đinh Mùi 1967 (Tốt)Bính Ngọ 1966 (Khá)Giáp Dần 1974 (Khá)Qúy Hợi 1983 (Khá)Đinh Sửu 1997 (Khá)Nhâm Thìn 1952 (Khá)Bính Tuất 1946 (Khá)Ất Mão 1975 (Khá)Đinh Hợi 1947 (Trung bình) Tuổi kỵQúy Mùi 1943Nhâm Dần 1962Canh Tý 1960Đinh Dậu 1957Bính Thân 1956Tân Mão 1951Canh Dần 1950Kỷ Dậu 1969Đinh Tỵ 1977Mậu Tý 1948Gia chủ tuổi Đinh Mão chọn người xông đất 2022Tuổi hợpĐinh Hợi 1947 (Tốt)Bính Tuất 1946 (Tốt)Canh Ngọ 1990 (Khá)Tân Mùi 1991 (Khá)Nhâm Tuất 1982 (Khá)Kỷ Mão 1999 (Khá)Tân Sửu 1961 (Khá)Đinh Mùi 1967 (Khá)Đinh Tỵ 1977 (Khá)Mậu Dần 1998 (Khá) Tuổi kỵQúy Sửu 1973Ất Dậu 1945Giáp Thân 1944Kỷ Sửu 1949Mậu Ngọ 1978Canh Thân 1980Ất Sửu 1985Mậu Thìn 1988Kỷ Tỵ 1989Đinh Dậu 1957Gia chủ tuổi Kỷ Mão chọn người xông đất 2022Tuổi hợpĐinh Hợi 1947 (Khá)Canh Tuất 1970 (Khá)Bính Tuất 1946 (Khá)Giáp Ngọ 1954 (Khá)Tân Hợi 1971 (Khá)Tân Mùi 1991 (Khá)Ất Mùi 1955 (Khá)Đinh Mùi 1967 (Khá)Nhâm Tuất 1982 (Khá)Canh Ngọ 1990 (Khá) Tuổi kỵKỷ Hợi 1959Mậu Tuất 1958Qúy Dậu 1993Bính Thân 1956Ất Tỵ 1965Nhâm Ngọ 1942Mậu Tý 1948Ất Dậu 1945Bính Tý 1996Qúy Mùi 1943(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

#Gia #chủ #tuổi #Mão #chọn #tuổi #gì #xông #đất #xông #nhà


#Gia #chủ #tuổi #Mão #chọn #tuổi #gì #xông #đất #xông #nhà

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button