Giáo Dục

Giải bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51


Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 5 bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1:Thông kê kết quả học tập trong tháng của em.

  • Số điểm dưới 5
  • Số điểm từ 5 đến 6
  • Số điểm từ 7 đến 8
  • Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời:

Mỗi em sẽ có những điểm số khác nhau. Vì vậy, các em tự đếm số điểm của mình và điền vào bảng cho phù hợp.

Ví dụ mẫu:

  số điểm dưới 5 số điểm từ 5 đến 6 số điểm từ 7 đến 8 số điểm từ 9 đến 10
Tháng 9 0 2 18 15

Câu 2: Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Trả lời:

Ví dụ mẫu

Số thứ tự Họ và tên Điểm từ 0 – 4 Điểm từ 5 – 6 Điểm từ 7 – 8 Điểm từ 9 – 10
1 Nguyễn Văn A 0 5 10 15
2 Trần Thị B 0 3 10 17
3 Nguyễn Thị C 0 0 13 17
4 Đặng Văn Đ 0 7 18 5
  Tổng số điểm cả tổ 0 15 51 54

#Giải #bài #tập #làm #văn #Luyện #tập #làm #báo #cáo #thống #kê #trang

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button