Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100


Giải chi tiết, cụ thể bài: Ôn tập các số đến 100 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài tập 1: a. Tìm số còn thiếu ? rồi đọc bảng các số từ 1 đến 100.

b. Trong Bảng các số từ 1 đến 100, hãy chỉ ra:

  • Số bé nhất có một chữ số. Số bé nhất có hai chữ số
  • Số lớn nhất có một chữ số. Số lớn nhất có hai chữ số

Trả lời:

a. Điền số còn thiếu vào bảng

b. Số bé nhất có một chữ số là số 1. Số bé nhất có hai chữ số là số 10

    Số lớn nhất có một chữ số là số 9. Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

Bài tập 2: a. Số ?

b. Trả lời các câu hỏi:

  • Số 54 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
  • Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là số nào?
  • Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là số nào?

Trả lời:

a. Điền số

b. Số 54 gồm 5 chục và 4 đơn vị

    Số gồm 4 chục và 5 đơn vị là số 45

    Số gồm 7 chục và 0 đơn vị là số 70

Bài tập 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

a. 43 > 41        b. 23 > 32      c. 35 < 45        d. 37 = 37

Trả lời:

a. đúng      b. sai        c. đúng         d. đúng

Bài tập 4. Ước lượng theo nhóm chục

Mẫu: 

a. Em hãy ước lượng trong hình sau có khoảng bao nhiêu con kiến

b. Em hãy đếm số con kiến ở hình trên để kiểm tra lại

Trả lời:

a. Em ước lượng có khoảng 40 con kiến

b. Em đếm và kiểm tra lại có 41 con kiến


#Giải #cánh #diều #toán #bài #Ôn #tập #các #số #đến

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button