Tài Liệu

Giáo án PowerPoint Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm)

Giáo án điện tử chính là giáo án được biên soạn bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, mà chủ yếu là dùng PowerPoint. Sau đây là Giáo án PowerPoint Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm), mời các thầy cô tham khảo.

Giáo án gồm đầy đủ 35 tuần học theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều lớp 6 sử dụng cho năm học 2021-2022. Thầy cô tải về tiện cho việc chỉnh sửa và soạn giáo án cho năm học mới.

Giáo án PPT Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh Diều

Giáo án điện tử GDCD lớp 6 sách Cánh diều

Mời các thầy cô bấm vào nút tải file về để xem đầy đủ nội dung Giáo án PowerPoint Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của CNTA VN.

Back to top button
You cannot copy content of this page