Giáo Dục

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh (11 mẫu)

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh là chủ đề hay thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách giới thiệu hay.

Với chủ đề này các bạn có thể giới thiệu chung chung về vị trí địa lý và khí hậu của Việt Nam; địa hình, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Trong bài viết dưới đây Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn 11 bài Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất để bạn đọc tham khảo. Qua 11 mẫu giới thiệu đất nước Việt Nam có dịch các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh.

Giới thiệu Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Vietnam is a developing country in Southeast Asia. Although this is a small country but Vietnam still has many things that attract tourists. Vietnam has tropical climate with differently complex seasons in two parts of the country. Through many wars for the past a thousand years, Vietnam has developed continuously and now, it is a beautiful country in the eyes of the foreigners. Vietnam has had a victorious history. It has 54 ethnic groups and diverse cultures. Having tropical climate, Vietnam is known for many beautiful landscapes especially mountains, beaches, caves and even rice fields. One of the most important festival in Vietnam is Tet holiday, which occurs around January or February. Cuisine is also a highlight when talking about Vietnam. My country still has many things that wait for you to explore.

 Tiếng Việt 

Việt Nam là một nước đang phát triển nằm ở phía đông nam Châu Á. Dù là một đất nước nhỏ nhưng Việt Nam vẫn có rất nhiều điều thu hút du khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới với những mùa có tính chất phức tạp riêng biệt ở hai miền đất nước. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trong suốt hàng ngàn năm, Việt Nam vẫn phát triển không ngừng và hiện tại, đây là một đất nước vô cùng tươi đẹp trong con mắt du khách nước ngoài. Việt Nam có bề dày lịch sử vang dội. Nước ta có 54 dân tộc anh và những nền văn hóa đa dạng. Nhờ có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được biết đến với rất nhiều cảnh đẹp như đồi, biển, hang động hay cả những cánh đồng lúa. Một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam là tết nguyên đán, thường diễn ra vào khoảng tháng 1, tháng 2. Ẩm thực cũng là một nét nổi bật khi nhắc tới Việt Nam. Đất nước tôi vẫn còn rất nhiều điều chờ bạn đến khám phá.

Giới thiệu Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Vietnam is a tropical country rich in beauty and hospitality. Vietnam has a tropical monsoon climate and it has given Vietnam resource rich biological diversity. Vietnam is a center of endemism in the world with 87 parks and nature conservation, including prominent representatives of 11 National Park for most types of landscapes and ecosystems. The establishment of the National Park not only maintained its determination to protect the biodiversity of Vietnam, but also creating eco-tourist destination attracting visitors that any love nature and want to period of time living there, but sociable, close to beautiful nature.  Coming to the National Park, you not only look at the vast landscape that has been spectacular moments interesting and useful to understanding animal population is very diverse and rich with many kinds of precious rare and unique. Vietnam National Park are always waiting to discover the footsteps of visitors.

Tiếng Việt

Việt Nam là đất nước nhiệt đới tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa và chính nó đã đem lại cho Việt Nam nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng phong phú. Việt Nam là một trung tâm đặc hữu của thế giới với 87 khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó nổi bật có 11 vườn Quốc gia đại diện cho hầu hết các dạng cảnh quan, các hệ sinh thái. Việc thiết lập các vườn Quốc gia không chỉ thể hiện quyết tâm duy trì bảo vệ sự đa dạng sinh học của Việt Nam mà còn tạo ra những địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với bất cứ du khách nào yêu thích thiên nhiên và muốn có những khoảng thời gian sống hòa đồng, gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp. Đến với các vườn Quốc gia, bạn không chỉ ngắm nhìn cảnh quan bao la hùng vĩ mà còn có được những giây phút lý thú và bổ ích với việc tìm hiểu quần thể động thực vật rất đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại quý hiếm và độc đáo. Vườn quốc gia Việt Nam luôn chờ đón bước chân khám phá của du khách.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Vietnam is a country which situates in the South East Asia. Vietnam geography shapes S-letter and divided into three parts: Northern part, Middle part and Southern one. Ha Noi is the capital of Vietnam but it isn’t the biggest city. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam. Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years. There are 54 ethnic groups and the Kinh is the largest group. All the ethnic groups live peacefully under a common roof – Vietnam country. Vietnam is a country with a special culture. From the Hung King Dynasty – the first Dynasty of Vietnam – our ancestors celebrated Tet Holiday every year. In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Tet, two special dishes made from sticky rice to offer our ancestors. Thousands of years have passed and this nice cultural feature has been kept until now. Vietnamese people are intelligent, hard working and thirsty for moving up. Throughout history, we have had a large number of great man achieving world fame. Tran Hung Dao and Vo Nguyen Giap are the two world military talents. Ho Chi Minh was world cultural great man. Our country is situated in the center of the world sea-route. Vietnam has more than three thousand kilometers of coast with abundant tourism and seafood potentialities. Nowadays, we are building our country to become richer, more beautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

Tiếng Việt 

Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á. Địa lý Việt Nam định hình chữ S và chia thành ba phần: Bắc – Trung – Nam. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam nhưng nó không phải là thành phố lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam có bề dày lịch sử lâu dài với hơn bốn ngàn năm. Có 54 dân tộc và người Kinh là dân tộc lớn nhất. Tất cả các dân tộc sống hòa bình dưới một mái nhà chung – đất nước Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có ẩm thực đặc biệt. Từ thời vua Hùng – triều đại đầu tiên của Việt Nam – tổ tiên chúng ta tổ chức Tết Nguyên đán hàng năm. Vào dịp Tết, chúng tôi đã nấu Bánh Chưng và Bánh Tét hai món ăn đặc biệt được làm từ gạo nếp để dâng lên tổ tiên của chúng tôi. Hàng ngàn năm đã trôi qua và nét văn hóa tốt đẹp này vẫn được giữ cho đến bây giờ. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ và khát khao tiến lên. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã có một số lượng lớn người vĩ đại đạt được danh tiếng thế giới. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai tài năng quân sự thế giới. Hồ Chí Minh là danh nhân lịch sử thế giới. Đất nước của chúng tôi nằm ở trung tâm của tuyến đường biển thế giới. Việt Nam có hơn ba ngàn km bờ biển với tiềm năng du lịch và hải sản phong phú. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng đất nước mình trở nên giàu có hơn, đẹp đẽ hơn như mong muốn mạnh mẽ từ ông Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Vietnam geography has for a long time owned precious benefits nowhere else could be found. Vietnam, officially called The Socialist Republic of Vietnam is situated on the eastern part of Indochina Peninsula in Southeast Asia. Whole Vietnam’s territory runs along the eastern coast of the peninsula, in which the mainland extends from the longitude 102°8’E to 109°27’E and between the latitude 8°27’N and 23°23’N. In addition, Vietnam also considers Paracel Islands and Spratly Islands as its territory. The S-shaped country has a north-to-south distance of 1,650 kilometers and is about 50 kilometers wide at the narrowest point. The country also has a land border with China (1,281 km), Laos (2,130 km), Cambodia (1,228 km) and a long coastline, adjacent to the Gulf of Tonkin, South China Sea and Gulf of Thailand. Located in the area of tropical monsoon climate with high humidity of over 80% all the year round, with the diversification in topography, three main regions of Vietnam stretch in different climate zones. The climate in Vietnam varies from North to South, from mountains to plains and coastal.

Tiếng Việt 

Địa lý Việt Nam trong một thời gian dài sở hữu những lợi ích quý giá không nơi nào có thể tìm thấy. Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á. Toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam chạy dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo, trong đó đất liền kéo dài từ kinh độ 102 ° 8’E đến 109 ° 27’E và giữa vĩ độ 8 ° 27’N và 23 ° 23’N. Ngoài ra, Việt Nam xác nhận quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ của mình. Quốc gia hình chữ S có khoảng cách từ bắc xuống nam là 1.650 km và rộng khoảng 50km tại điểm hẹp nhất. Nước này cũng có biên giới đất liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km), Campuchia (1.228 km) và đường bờ biển dài, tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm cao trên 80% quanh năm, với sự đa dạng về địa hình, ba vùng chính của Việt Nam trải dài ở các vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu ở Việt Nam thay đổi từ Bắc vào Nam, từ núi đến đồng bằng và ven biển.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

Located in Southeast Asia, Vietnam is a small and beautiful country with victorious history, profound patriotism and wonderful landscapes. The Socialist Republic of Vietnam, widely known as Vietnam, is not a strange name to the whole world. Although this country is ravaged by a series of wars which cause serious damages, Vietnam in the eyes of the world is nice and peaceful. Vietnam is located in the eastern Indochina Peninsula in Southeast Asia, with Hanoi as its capital. With an area of 331,690 sq. kilometers, to the north of Vietnam is China, to the west is Laos and Cambodia, to the east is Gulf of Tonkin and East Sea, and to the south is Thailand Gulf. The land is a center of trading, cultural interaction, and even conflicts for centuries. It proves that Vietnam has an advantageous position in the region with long coastline and numerous attractions. Having a tropical climate, Vietnam is well known for from magnificent scenery and colorful hill tribes to wide terraced fields in Red River Delta and Mekong River Delta, to majestic mountains, and white sandy beaches. Vietnam, nowadays, is one of should-not-miss destinations in Asia.

 Tiếng Việt 

Nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp với lịch sử hào hùng, tinh thần yêu nước sâu sắc và phong cảnh tuyệt vời. Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được biết đến rộng rãi là Việt Nam, không phải là một cái tên xa lạ với toàn thế giới. Mặc dù đất nước này bị tàn phá bởi một loạt các cuộc chiến gây thiệt hại nghiêm trọng, Việt Nam trong mắt thế giới vẫn tốt đẹp và yên bình. Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á, với Hà Nội là thủ đô. Với diện tích là 331.690 km2, về phía bắc của Việt Nam là Trung Quốc, phía tây là Lào và Campuchia, phía đông là Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, và phía nam là Vịnh Thái Lan. Vùng đất này là một trung tâm thương mại, tương tác văn hóa và thậm chí là xung đột trong nhiều thế kỷ. Nó chứng tỏ rằng Việt Nam có một vị trí thuận lợi trong khu vực với đường bờ biển dài và nhiều điểm hấp dẫn. Có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam nổi tiếng với phong cảnh tráng lệ và cảnh quan đồi núi đầy màu sắc cho đến những thửa ruộng bậc thang rộng lớn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đến những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển cát trắng. Việt Nam, ngày nay, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ ở châu Á.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

Vietnam is a country which situates in the South East Asia. Vietnam geography shapes S-letter and devided into three parts: Northern part, Middle part and Southern one. Ha Noi is the capital of Vietnam but it isn’t the biggest city. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam.

Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years. There are 54 ethnic groups and the Kinh is the largest group. All the ethnic groups live peacfully under a common roof – Vietnam country. Vietnam is a country with a special culure. From the Hung King Dynasty – the first Dynasty of Vietnam – our ancestors celebrated Tet Holiday every year. In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Tet, two special dishes made from sticky rice to offer our ancestors. Thousand years have passed and this nice cultural feature has been kept untill now.

Vietnamese people are intelligent, hard working and thirsty for moving up. Throughout history, we have had a large number of great man achieving the world fame. Tran Hung Dao and Vo Nguyen Giap are the two world military talents. Ho Chi Minh was world cutural great man. Our country situates in the center of the world sea-route. Vietnam has more than three thousand kilometers of coast with abundant tourism and sea food potentialities. In the war time, Vietname is a small country, but we never step back. Both the French and the USA army became our defeaters. Nowadays, we are building our country to become richer, more becautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

 Tiếng Việt 

Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á. Địa lý Việt Nam định hình chữ S và chia thành ba phần: Bắc – Trung – Nam. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam nhưng nó không phải là thành phố lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam có bề dày lịch sử lâu dài với hơn bốn ngàn năm. Có 54 dân tộc và người Kinh là dân tộc lớn nhất. Tất cả các dân tộc sống hòa bình dưới một mái nhà chung – đất nước Việt Nam.

Việt Nam là một đất nước có ẩm thực đặc biệt. Từ thời vua Hùng – triều đại đầu tiên của Việt Nam – tổ tiên chúng ta tổ chức Tết Nguyên đán hàng năm. Vào dịp Tết, chúng tôi đã nấu Bún Chung và Banh Tết, hai món ăn đặc biệt được làm từ gạo nếp để dâng lên tổ tiên của chúng tôi. Hàng ngàn năm đã trôi qua và nét văn hóa tốt đẹp này vẫn được giữ cho đến bây giờ. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ và khát khao tiến lên. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã có một số lượng lớn người vĩ đại đạt được danh tiếng thế giới. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai tài năng quân sự thế giới. Hồ Chí Minh là danh nhân lịch sử thế giới …

Đất nước của chúng tôi nằm ở trung tâm của tuyến đường biển thế giới. Việt Nam có hơn ba ngàn km bờ biển với tiềm năng du lịch và hải sản phong phú. Trong thời chiến, Vietname là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi không bao giờ lùi bước. Cả quân đội Pháp và Hoa Kỳ đều trở thành kẻ chiến bại của chúng ta. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng đất nước mình trở nên giàu có hơn, đẹp đẽ hơn như mong muốn mạnh mẽ từ ông Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh 

Vietnam is located in Southeast Asia, with Hanoi as its capital but the largest city is Ho Chi Minh city. Vietnam’s climate in the North is complex with four distinct seasons: spring, summer, fall and winter. But the southern provinces just have two basic seasons: the rainy season from May to September and the dry season which occurs in the rest of the year. The climate is affected by weather therefore many typhoons, floods and droughts happen every year, which threaten the life and the agriculture of people, especially in central Vietnam.

Vietnam has a fascinating history and diversified cultures over 4000 years because it has an advantageous position in the region. The land is a center of trading, cultural interaction. Because Vietnam was colonized for over a thousand years by China and France, values, norms and moral compass have been affected by them. The influence of cultures of other countries reflected mostly in food and language. This nicely traditional culture still has been kept though thousands of years have passed. Vietnamese is the official language of Vietnam. Our country has a diversity of the belief systems, among them Buddhism is the largest religion, followed by Hoa Hao, Cao Dai and Catholicism. The most important festival is Tet Nguyen Dan.

Vietnam, nowadays, is one of the most populous countries in the world with the population of over 96 million of people. There are 54 ethnic groups living together. The majority of the ethnic minority gather in rural area, such as mountains and highlands. Vietnamese are known for being hardworking, kind, friendly and hospitable.

Another significant characteristic of Vietnam is tourist attractions. Vietnam is a small and beautiful country with picturesque landscapes. Having a tropical climate, Vietnam is well-known for breathtaking scenery such as hills, alleys, majestic mountains in the north and white sand beaches in the south. It has long coastline so tourism is specially appreciated. Sapa, Hanoi capital, Danang or Ho Chi Minh city are destinations which attract the most foreign tourists. Although this country was damaged seriously through a series of war, Vietnam, nowadays is a beautiful and peaceful country in the eyes of the world.

 Tiếng Việt 

Đất nước Việt Nam nằm ở phía đông nam của châu Á với thủ đô là thành phố Hà Nội nhưng tỉnh, thành phố trung ương lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh.

Khí hậu Việt Nam ở miền Bắc rất phức tạp với 4 mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu đông. Nhưng ở các tỉnh thành ở phía Nam chỉ xuất hiện hai mùa cơ bản là mùa mưa, kéo dài từ tháng năm đến tháng chín và mùa khô diễn ra suốt phần còn lại trong năm. Khí hậu bị ảnh hưởng bởi thời tiết vậy nên những cơn bão, lũ, hạn hán xảy ra thường xuyên hàng năm, gây ảnh hưởng đến mùa màng và đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt là ở miền trung Việt Nam.

Việt Nam qua 4000 năm có những sự kiện lịch sử hào hùng, hấp dẫn và nền văn hóa đa dạng nhờ vị thế đắc địa, thuận lợi trong khu vực. Đất nước ta là trung tâm văn hóa, là nơi giao thương buôn bán và giao thoa các nền văn hóa khác nhau. Việt Nam, vì bị Trung Quốc và Pháp đô hộ hàng ngàn năm nên các giá trị, chuẩn mực đạo đức đều bị phần nào ảnh hưởng bởi đất nước họ. Sự ảnh hưởng của nền văn hóa các nước được phản ánh chủ yếu lên nền ẩm thực và ngôn ngữ của đất nước chúng ta. Các phong tục truyền thống tốt đẹp của nước ta vẫn được gìn giữ dù hàng ngàn năm đã trôi qua. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thống của Việt Nam. Đất nước ta có hệ thống tín ngưỡng đa dạng, phong phú, trong đó đạo phật là có tầm ảnh hưởng lớn nhất, theo sau là đạo Hòa Hảo, Cao Đài và Công giáo. Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn và quan trọng nhất ở Việt Nam.

Ngày nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số lên đến hơn 96 triệu người. Có 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa bình trong đó phần lớn các dân tộc thiểu số tập trung ở các khu vực hẻo lánh như vùng núi hay cao nguyên. Người Việt được biết đến nhờ sự chăm chỉ, tốt bụng, thân thiện và mến khác. Một trong những đặc điểm nổi bật khi nhắc tới Việt Nam là các địa điểm du lịch. Việt Nam là một đất nước nhỏ nhắn, xinh đẹp với những phong cảnh hùng vĩ. Nhờ có khí hậu nhiệt đới nên Việt Nam được biết tới với các cảnh đẹp hút hồn du khách như các ngọn núi tráng lệ, thung lũng ở phía bắc hay những bãi biển cát trắng ở phía nam. Vì Việt Nam có những bờ biển dài nên du lịch đặc biệt được chú trọng. Sapa, thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh là những địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài nhiều nhất.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 8

Tiếng Anh

Viet Nam is positioned in a tropical region in South East Asia and has plenty of advantages brought by nature. Thanks to its location, its climate has four seasons, leading to its reputation for agriculture with a large volume of rice exported every year. It is one of the leading factors attracting numerous tourists traveling to Vietnam each year. In addition, Viet Nam’s history and its culture are of interest. Viet Nam is well-known for its long-lasting history of over one thousand years with a number of resistance wars. Moreover, Tet is one of the most special festivals in Viet Nam. Since the Hung King Dynasty – the first Dynasty of Vietnam – Tet holiday has been held yearly. The two important dishes during this holiday include Banh Chung and Banh Tet. Another prominent feature in Vietnam’s culture is Ao dai. It is the traditional dress of Vietnamese women and is exceptionally synonymous to people around the world. Furthermore, in terms of tourism, Viet Nam is of an appealing destination for foreigners because it has various landscapes. Famous tourist attractions can be named such as Ha Long Bay, and Sam Son beach. Each has its distinguishing features that charm everyone to come to contemplate its beauty. Additionally, Vietnamese people acquire a reputation for their hospitality and friendliness. They are always enthusiastic and willing to assist other people, creating a great image of the Vietnamese. In conclusion, Viet Nam is an extremely attractive place to visit due to such attractions. If people have a chance to visit Viet Nam, they will really be impressed by the interesting things in Viet Nam.

Tiếng Việt

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á và có rất nhiều lợi thế do thiên nhiên mang lại. Nhờ vào vị trí mình, Việt Nam có bốn mùa, và vì vậy, nơi đây nổi tiếng với nền nông nghiệp có lượng lớn gạo xuất khẩu mỗi năm. Đây là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút rất nhiều khách du lịch đến Việt Nam mỗi năm. Ngoài ra, lịch sử và văn hóa của Việt Nam cũng rất thú vị. Việt Nam nổi tiếng với lịch sử hơn một nghìn năm và các cuộc chiến tranh kháng chiến. Bên cạnh đó, Tết là một trong những lễ hội đặc biệt nhất ở Việt Nam. Kể từ thời nhà vua Hùng – triều đại đầu tiên của Việt Nam – người dân đón Tết hàng năm. Hai món ăn quan trọng trong ngày lễ này bao gồm Bánh Chưng và Bánh Tét. Một đặc điểm nổi bật khác trong văn hóa của người Việt Nam là Áo dài. Đó là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và đặc biệt được mọi người trên khắp thế giới biết đến. Ngoài ra, về du lịch, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với người nước ngoài bởi nó có nhiều cảnh quan đẹp. Các điểm du lịch nổi tiếng có thể nhắc đến như Vịnh Hạ Long và bãi biển Sầm Sơn. Mỗi nơi đều có những đặc điểm nổi bật khiến mọi người say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Người Việt Nam cũng nổi tiếng về lòng hiếu khách và sự thân thiện. Họ luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời của người Việt Nam. Do vậy, Việt Nam là một địa điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn bởi những điểm hấp dẫn như vậy. Nếu mọi người có cơ hội đến Việt Nam, họ sẽ thực sự ấn tượng bởi những điều thú vị ở đây.

Giới thiệu tính cách con người Việt Nam – Mẫu 9

Tiếng Anh

Vietnam is one of the most populous countries in the world with the population of over 83 million of which 25% in cities and 75% in rural areas. Population growth rate in Vietnam is 1.18% annually. The most populous cities in Vietnam are Ho Chi Minh City (5 million), and Hanoi (3.5 million). In the territory of Vietnam, there are 54 ethnic groups living together in harmony, in which Kinh people account for 86% of whole population. The rest number of the population fluctuates around 1 million, including ethnic minority people of Tay, Nung, Thai, Muong, Khmer, etc. Kinh people reside across the country, especially in plains and river deltas. They are owners of rice civilization. Meanwhile, the majority of ethnic groups live in midland and mountainous regions, stretching from north to south. Most of them live alternately; in which the typicality is ethnic minority communities in the North and North Central. However, they are all friendly and love peace. Vietnamese people are friendly and enthusiastic. They welcome visitors to their country with open arms and friendly smiles.

Tiếng Việt

Việt Nam là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 83 triệu dân, trong đó 25% ở thành phố và 75% ở nông thôn. Tỷ lệ tăng dân số ở Việt Nam hàng năm là 1,18%. Các thành phố đông dân nhất ở Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh (5 triệu) và Hà Nội (3,5 triệu). Trên lãnh thổ Việt Nam có 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, trong đó dân tộc Kinh chiếm 86% tổng dân số. Số dân còn lại dao động trên dưới 1 triệu người, gồm các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, … Người Kinh cư trú trên cả nước, nhất là ở đồng bằng và đồng bằng sông nước. Họ là chủ nhân của nền văn minh lúa nước. Trong khi đó, đa số các dân tộc sống ở trung du và miền núi, trải dài từ Bắc vào Nam. Hầu hết chúng sống xen kẽ; trong đó tiêu biểu là các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, họ đều là những người thân thiện và yêu hòa bình. Người Việt Nam thân thiện và nhiệt tình. Họ chào đón du khách đến với đất nước của họ bằng vòng tay rộng mở và nụ cười thân thiện.

Giới thiệu lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 10

Tiếng Anh

Vietnam has a long-lasting history starting from 1000-2000 years BC. After experiencing over centuries with many dynasties of Ly, Tran, Le, Nguyen, Vietnam became the colony of the French. After August Revolution 1945, the Democratic Republic of Vietnam came into being. In 1954, the French colonialism ended by the Battle of Dien Bien Phu. However, Vietnam at that time was divided into two separate parts: the Democratic Republic of Vietnam in the North and the Republic of Vietnam in the South. After April 30, 1975, Vietnam was reunified. Since July 2, 1976, the Socialist Republic of Vietnam is the official name of the country. Currently, Vietnam is a socialist state with single political party, the Communist Party of Vietnam. From January 11, 2007, Vietnam officially became the 150th member of the World Trade Organization. On October 16, 2007, at a poll which was placed at the meeting of the United Nations General Assembly in New York, Vietnam was officially elected as non-permanent members of the UN Security Council for the 2008-2009 term.

Tiếng Việt

Việt Nam có một lịch sử lâu đời bắt đầu từ 1000-2000 năm TCN. Trải qua nhiều thế kỷ với nhiều triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn, Việt Nam trở thành thuộc địa của người Pháp. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Năm 1954, thực dân Pháp kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, Việt Nam lúc bấy giờ bị chia cắt thành hai bộ phận riêng biệt: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất. Kể từ ngày 2 tháng 7 năm 1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tên chính thức của nước này. Hiện nay, Việt Nam là một nhà nước xã hội chủ nghĩa với một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày 16/10/2007, tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam chính thức được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.

Đoạn văn giới thiệu món ăn ở Việt Nam – Mẫu 11

Vietnamese food is known for its distinct use of fresh, fragrant and aromatic flavours. There is a balance of sweet and sour, spicy and cooling, fresh and salty flavours (from the Vietnamese staple fermented fish sauce, or ‘nuoc mam’). This balance of ying and yang is typical with most Asian cuisines.

The food in the north of Vietnam is influenced by neighbouring China. Stir fries and noodle soups are common. Towards the south, food becomes sweeter, and mixes flavours from Cambodia and Thailand.The Mekong Delta in the south, aptly named the “the rice bowl” of Vietnam, is incredibly fertile, with a tropical climate, sustaining more rice paddies and coconut groves. In fact, Vietnam rice production is the second biggest rice exporter in the world (after Thailand). Rice is a central part of the Vietnamese diet, and steamed rice is part of almost every meal. It is also transformed into ingredients such as rice noodles, rice paper for spring rolls, rice vinegar, and rice wine.

Just as essential to Vietnamese cuisine, is pungent fish sauce, at the heart of Vietnamese cooking. Anchovies are fermented for about six months to make it, and it is used to season most dishes (just like salt is used in the West).

Vietnamese cuisine is fresh, healthy and light, characterised by Pho (pronounced fuh), an aromatic rice noodle soup, which is the national dish of Vietnam. It is consumed any time of day – breakfast, lunch or dinner, sold throughout the country, and is a big part of the street food culture. Combined with meat in a meat-y broth, aromatics and herbs such as lemongrass, ginger, mint, parsley and coriander are used with fresh, crunchy vegetables such as cucumber, bean sprouts, chilli and plenty of lime juice.

French colonisation of Vietnam, with missionaries first arriving in the 18th century, and formal colonisation lasting from the late 19th century until 1945, has influenced Vietnamese cuisine.

The most obvious is Banh mi (along with Pho the most internationally popular Vietnamese dish), which uses crusty baguette, introduced by the French during Vietnam’s colonial period, as its foundation. Variations on the classic French crepe can also be found across Vietnam, made their own using spices such as tumeric.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh là chủ đề hay thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách giới thiệu hay.

Với chủ đề này các bạn có thể giới thiệu chung chung về vị trí địa lý và khí hậu của Việt Nam; địa hình, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Trong bài viết dưới đây Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn 11 bài Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh hay nhất để bạn đọc tham khảo. Qua 11 mẫu giới thiệu đất nước Việt Nam có dịch các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh.

Giới thiệu Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Vietnam is a developing country in Southeast Asia. Although this is a small country but Vietnam still has many things that attract tourists. Vietnam has tropical climate with differently complex seasons in two parts of the country. Through many wars for the past a thousand years, Vietnam has developed continuously and now, it is a beautiful country in the eyes of the foreigners. Vietnam has had a victorious history. It has 54 ethnic groups and diverse cultures. Having tropical climate, Vietnam is known for many beautiful landscapes especially mountains, beaches, caves and even rice fields. One of the most important festival in Vietnam is Tet holiday, which occurs around January or February. Cuisine is also a highlight when talking about Vietnam. My country still has many things that wait for you to explore.

 Tiếng Việt 

Việt Nam là một nước đang phát triển nằm ở phía đông nam Châu Á. Dù là một đất nước nhỏ nhưng Việt Nam vẫn có rất nhiều điều thu hút du khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới với những mùa có tính chất phức tạp riêng biệt ở hai miền đất nước. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trong suốt hàng ngàn năm, Việt Nam vẫn phát triển không ngừng và hiện tại, đây là một đất nước vô cùng tươi đẹp trong con mắt du khách nước ngoài. Việt Nam có bề dày lịch sử vang dội. Nước ta có 54 dân tộc anh và những nền văn hóa đa dạng. Nhờ có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam được biết đến với rất nhiều cảnh đẹp như đồi, biển, hang động hay cả những cánh đồng lúa. Một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam là tết nguyên đán, thường diễn ra vào khoảng tháng 1, tháng 2. Ẩm thực cũng là một nét nổi bật khi nhắc tới Việt Nam. Đất nước tôi vẫn còn rất nhiều điều chờ bạn đến khám phá.

Giới thiệu Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Vietnam is a tropical country rich in beauty and hospitality. Vietnam has a tropical monsoon climate and it has given Vietnam resource rich biological diversity. Vietnam is a center of endemism in the world with 87 parks and nature conservation, including prominent representatives of 11 National Park for most types of landscapes and ecosystems. The establishment of the National Park not only maintained its determination to protect the biodiversity of Vietnam, but also creating eco-tourist destination attracting visitors that any love nature and want to period of time living there, but sociable, close to beautiful nature.  Coming to the National Park, you not only look at the vast landscape that has been spectacular moments interesting and useful to understanding animal population is very diverse and rich with many kinds of precious rare and unique. Vietnam National Park are always waiting to discover the footsteps of visitors.

Tiếng Việt

Việt Nam là đất nước nhiệt đới tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa và chính nó đã đem lại cho Việt Nam nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng phong phú. Việt Nam là một trung tâm đặc hữu của thế giới với 87 khu bảo tồn thiên nhiên, trong đó nổi bật có 11 vườn Quốc gia đại diện cho hầu hết các dạng cảnh quan, các hệ sinh thái. Việc thiết lập các vườn Quốc gia không chỉ thể hiện quyết tâm duy trì bảo vệ sự đa dạng sinh học của Việt Nam mà còn tạo ra những địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với bất cứ du khách nào yêu thích thiên nhiên và muốn có những khoảng thời gian sống hòa đồng, gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp. Đến với các vườn Quốc gia, bạn không chỉ ngắm nhìn cảnh quan bao la hùng vĩ mà còn có được những giây phút lý thú và bổ ích với việc tìm hiểu quần thể động thực vật rất đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại quý hiếm và độc đáo. Vườn quốc gia Việt Nam luôn chờ đón bước chân khám phá của du khách.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Vietnam is a country which situates in the South East Asia. Vietnam geography shapes S-letter and divided into three parts: Northern part, Middle part and Southern one. Ha Noi is the capital of Vietnam but it isn’t the biggest city. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam. Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years. There are 54 ethnic groups and the Kinh is the largest group. All the ethnic groups live peacefully under a common roof – Vietnam country. Vietnam is a country with a special culture. From the Hung King Dynasty – the first Dynasty of Vietnam – our ancestors celebrated Tet Holiday every year. In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Tet, two special dishes made from sticky rice to offer our ancestors. Thousands of years have passed and this nice cultural feature has been kept until now. Vietnamese people are intelligent, hard working and thirsty for moving up. Throughout history, we have had a large number of great man achieving world fame. Tran Hung Dao and Vo Nguyen Giap are the two world military talents. Ho Chi Minh was world cultural great man. Our country is situated in the center of the world sea-route. Vietnam has more than three thousand kilometers of coast with abundant tourism and seafood potentialities. Nowadays, we are building our country to become richer, more beautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

Tiếng Việt 

Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á. Địa lý Việt Nam định hình chữ S và chia thành ba phần: Bắc – Trung – Nam. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam nhưng nó không phải là thành phố lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam có bề dày lịch sử lâu dài với hơn bốn ngàn năm. Có 54 dân tộc và người Kinh là dân tộc lớn nhất. Tất cả các dân tộc sống hòa bình dưới một mái nhà chung – đất nước Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có ẩm thực đặc biệt. Từ thời vua Hùng – triều đại đầu tiên của Việt Nam – tổ tiên chúng ta tổ chức Tết Nguyên đán hàng năm. Vào dịp Tết, chúng tôi đã nấu Bánh Chưng và Bánh Tét hai món ăn đặc biệt được làm từ gạo nếp để dâng lên tổ tiên của chúng tôi. Hàng ngàn năm đã trôi qua và nét văn hóa tốt đẹp này vẫn được giữ cho đến bây giờ. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ và khát khao tiến lên. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã có một số lượng lớn người vĩ đại đạt được danh tiếng thế giới. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai tài năng quân sự thế giới. Hồ Chí Minh là danh nhân lịch sử thế giới. Đất nước của chúng tôi nằm ở trung tâm của tuyến đường biển thế giới. Việt Nam có hơn ba ngàn km bờ biển với tiềm năng du lịch và hải sản phong phú. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng đất nước mình trở nên giàu có hơn, đẹp đẽ hơn như mong muốn mạnh mẽ từ ông Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Vietnam geography has for a long time owned precious benefits nowhere else could be found. Vietnam, officially called The Socialist Republic of Vietnam is situated on the eastern part of Indochina Peninsula in Southeast Asia. Whole Vietnam’s territory runs along the eastern coast of the peninsula, in which the mainland extends from the longitude 102°8’E to 109°27’E and between the latitude 8°27’N and 23°23’N. In addition, Vietnam also considers Paracel Islands and Spratly Islands as its territory. The S-shaped country has a north-to-south distance of 1,650 kilometers and is about 50 kilometers wide at the narrowest point. The country also has a land border with China (1,281 km), Laos (2,130 km), Cambodia (1,228 km) and a long coastline, adjacent to the Gulf of Tonkin, South China Sea and Gulf of Thailand. Located in the area of tropical monsoon climate with high humidity of over 80% all the year round, with the diversification in topography, three main regions of Vietnam stretch in different climate zones. The climate in Vietnam varies from North to South, from mountains to plains and coastal.

Tiếng Việt 

Địa lý Việt Nam trong một thời gian dài sở hữu những lợi ích quý giá không nơi nào có thể tìm thấy. Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á. Toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam chạy dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo, trong đó đất liền kéo dài từ kinh độ 102 ° 8’E đến 109 ° 27’E và giữa vĩ độ 8 ° 27’N và 23 ° 23’N. Ngoài ra, Việt Nam xác nhận quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là lãnh thổ của mình. Quốc gia hình chữ S có khoảng cách từ bắc xuống nam là 1.650 km và rộng khoảng 50km tại điểm hẹp nhất. Nước này cũng có biên giới đất liền với Trung Quốc (1.281 km), Lào (2.130 km), Campuchia (1.228 km) và đường bờ biển dài, tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm cao trên 80% quanh năm, với sự đa dạng về địa hình, ba vùng chính của Việt Nam trải dài ở các vùng khí hậu khác nhau. Khí hậu ở Việt Nam thay đổi từ Bắc vào Nam, từ núi đến đồng bằng và ven biển.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

Located in Southeast Asia, Vietnam is a small and beautiful country with victorious history, profound patriotism and wonderful landscapes. The Socialist Republic of Vietnam, widely known as Vietnam, is not a strange name to the whole world. Although this country is ravaged by a series of wars which cause serious damages, Vietnam in the eyes of the world is nice and peaceful. Vietnam is located in the eastern Indochina Peninsula in Southeast Asia, with Hanoi as its capital. With an area of 331,690 sq. kilometers, to the north of Vietnam is China, to the west is Laos and Cambodia, to the east is Gulf of Tonkin and East Sea, and to the south is Thailand Gulf. The land is a center of trading, cultural interaction, and even conflicts for centuries. It proves that Vietnam has an advantageous position in the region with long coastline and numerous attractions. Having a tropical climate, Vietnam is well known for from magnificent scenery and colorful hill tribes to wide terraced fields in Red River Delta and Mekong River Delta, to majestic mountains, and white sandy beaches. Vietnam, nowadays, is one of should-not-miss destinations in Asia.

 Tiếng Việt 

Nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp với lịch sử hào hùng, tinh thần yêu nước sâu sắc và phong cảnh tuyệt vời. Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được biết đến rộng rãi là Việt Nam, không phải là một cái tên xa lạ với toàn thế giới. Mặc dù đất nước này bị tàn phá bởi một loạt các cuộc chiến gây thiệt hại nghiêm trọng, Việt Nam trong mắt thế giới vẫn tốt đẹp và yên bình. Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á, với Hà Nội là thủ đô. Với diện tích là 331.690 km2, về phía bắc của Việt Nam là Trung Quốc, phía tây là Lào và Campuchia, phía đông là Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, và phía nam là Vịnh Thái Lan. Vùng đất này là một trung tâm thương mại, tương tác văn hóa và thậm chí là xung đột trong nhiều thế kỷ. Nó chứng tỏ rằng Việt Nam có một vị trí thuận lợi trong khu vực với đường bờ biển dài và nhiều điểm hấp dẫn. Có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam nổi tiếng với phong cảnh tráng lệ và cảnh quan đồi núi đầy màu sắc cho đến những thửa ruộng bậc thang rộng lớn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đến những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển cát trắng. Việt Nam, ngày nay, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ ở châu Á.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

Vietnam is a country which situates in the South East Asia. Vietnam geography shapes S-letter and devided into three parts: Northern part, Middle part and Southern one. Ha Noi is the capital of Vietnam but it isn’t the biggest city. Ho Chi Minh city is the largest city in Vietnam.

Vietnam has a long-lasting history with over four thousand years. There are 54 ethnic groups and the Kinh is the largest group. All the ethnic groups live peacfully under a common roof – Vietnam country. Vietnam is a country with a special culure. From the Hung King Dynasty – the first Dynasty of Vietnam – our ancestors celebrated Tet Holiday every year. In the Tet, we cooked Banh Chung and Banh Tet, two special dishes made from sticky rice to offer our ancestors. Thousand years have passed and this nice cultural feature has been kept untill now.

Vietnamese people are intelligent, hard working and thirsty for moving up. Throughout history, we have had a large number of great man achieving the world fame. Tran Hung Dao and Vo Nguyen Giap are the two world military talents. Ho Chi Minh was world cutural great man. Our country situates in the center of the world sea-route. Vietnam has more than three thousand kilometers of coast with abundant tourism and sea food potentialities. In the war time, Vietname is a small country, but we never step back. Both the French and the USA army became our defeaters. Nowadays, we are building our country to become richer, more becautiful as the strong wish from Mr. Ho Chi Minh.

 Tiếng Việt 

Việt Nam là một quốc gia nằm ở Đông Nam Á. Địa lý Việt Nam định hình chữ S và chia thành ba phần: Bắc – Trung – Nam. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam nhưng nó không phải là thành phố lớn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất tại Việt Nam. Việt Nam có bề dày lịch sử lâu dài với hơn bốn ngàn năm. Có 54 dân tộc và người Kinh là dân tộc lớn nhất. Tất cả các dân tộc sống hòa bình dưới một mái nhà chung – đất nước Việt Nam.

Việt Nam là một đất nước có ẩm thực đặc biệt. Từ thời vua Hùng – triều đại đầu tiên của Việt Nam – tổ tiên chúng ta tổ chức Tết Nguyên đán hàng năm. Vào dịp Tết, chúng tôi đã nấu Bún Chung và Banh Tết, hai món ăn đặc biệt được làm từ gạo nếp để dâng lên tổ tiên của chúng tôi. Hàng ngàn năm đã trôi qua và nét văn hóa tốt đẹp này vẫn được giữ cho đến bây giờ. Người Việt Nam thông minh, chăm chỉ và khát khao tiến lên. Trong suốt lịch sử, chúng ta đã có một số lượng lớn người vĩ đại đạt được danh tiếng thế giới. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp là hai tài năng quân sự thế giới. Hồ Chí Minh là danh nhân lịch sử thế giới …

Đất nước của chúng tôi nằm ở trung tâm của tuyến đường biển thế giới. Việt Nam có hơn ba ngàn km bờ biển với tiềm năng du lịch và hải sản phong phú. Trong thời chiến, Vietname là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi không bao giờ lùi bước. Cả quân đội Pháp và Hoa Kỳ đều trở thành kẻ chiến bại của chúng ta. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng đất nước mình trở nên giàu có hơn, đẹp đẽ hơn như mong muốn mạnh mẽ từ ông Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh 

Vietnam is located in Southeast Asia, with Hanoi as its capital but the largest city is Ho Chi Minh city. Vietnam’s climate in the North is complex with four distinct seasons: spring, summer, fall and winter. But the southern provinces just have two basic seasons: the rainy season from May to September and the dry season which occurs in the rest of the year. The climate is affected by weather therefore many typhoons, floods and droughts happen every year, which threaten the life and the agriculture of people, especially in central Vietnam.

Vietnam has a fascinating history and diversified cultures over 4000 years because it has an advantageous position in the region. The land is a center of trading, cultural interaction. Because Vietnam was colonized for over a thousand years by China and France, values, norms and moral compass have been affected by them. The influence of cultures of other countries reflected mostly in food and language. This nicely traditional culture still has been kept though thousands of years have passed. Vietnamese is the official language of Vietnam. Our country has a diversity of the belief systems, among them Buddhism is the largest religion, followed by Hoa Hao, Cao Dai and Catholicism. The most important festival is Tet Nguyen Dan.

Vietnam, nowadays, is one of the most populous countries in the world with the population of over 96 million of people. There are 54 ethnic groups living together. The majority of the ethnic minority gather in rural area, such as mountains and highlands. Vietnamese are known for being hardworking, kind, friendly and hospitable.

Another significant characteristic of Vietnam is tourist attractions. Vietnam is a small and beautiful country with picturesque landscapes. Having a tropical climate, Vietnam is well-known for breathtaking scenery such as hills, alleys, majestic mountains in the north and white sand beaches in the south. It has long coastline so tourism is specially appreciated. Sapa, Hanoi capital, Danang or Ho Chi Minh city are destinations which attract the most foreign tourists. Although this country was damaged seriously through a series of war, Vietnam, nowadays is a beautiful and peaceful country in the eyes of the world.

 Tiếng Việt 

Đất nước Việt Nam nằm ở phía đông nam của châu Á với thủ đô là thành phố Hà Nội nhưng tỉnh, thành phố trung ương lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh.

Khí hậu Việt Nam ở miền Bắc rất phức tạp với 4 mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu đông. Nhưng ở các tỉnh thành ở phía Nam chỉ xuất hiện hai mùa cơ bản là mùa mưa, kéo dài từ tháng năm đến tháng chín và mùa khô diễn ra suốt phần còn lại trong năm. Khí hậu bị ảnh hưởng bởi thời tiết vậy nên những cơn bão, lũ, hạn hán xảy ra thường xuyên hàng năm, gây ảnh hưởng đến mùa màng và đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt là ở miền trung Việt Nam.

Việt Nam qua 4000 năm có những sự kiện lịch sử hào hùng, hấp dẫn và nền văn hóa đa dạng nhờ vị thế đắc địa, thuận lợi trong khu vực. Đất nước ta là trung tâm văn hóa, là nơi giao thương buôn bán và giao thoa các nền văn hóa khác nhau. Việt Nam, vì bị Trung Quốc và Pháp đô hộ hàng ngàn năm nên các giá trị, chuẩn mực đạo đức đều bị phần nào ảnh hưởng bởi đất nước họ. Sự ảnh hưởng của nền văn hóa các nước được phản ánh chủ yếu lên nền ẩm thực và ngôn ngữ của đất nước chúng ta. Các phong tục truyền thống tốt đẹp của nước ta vẫn được gìn giữ dù hàng ngàn năm đã trôi qua. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thống của Việt Nam. Đất nước ta có hệ thống tín ngưỡng đa dạng, phong phú, trong đó đạo phật là có tầm ảnh hưởng lớn nhất, theo sau là đạo Hòa Hảo, Cao Đài và Công giáo. Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn và quan trọng nhất ở Việt Nam.

Ngày nay, Việt Nam là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số lên đến hơn 96 triệu người. Có 54 dân tộc anh em cùng chung sống hòa bình trong đó phần lớn các dân tộc thiểu số tập trung ở các khu vực hẻo lánh như vùng núi hay cao nguyên. Người Việt được biết đến nhờ sự chăm chỉ, tốt bụng, thân thiện và mến khác. Một trong những đặc điểm nổi bật khi nhắc tới Việt Nam là các địa điểm du lịch. Việt Nam là một đất nước nhỏ nhắn, xinh đẹp với những phong cảnh hùng vĩ. Nhờ có khí hậu nhiệt đới nên Việt Nam được biết tới với các cảnh đẹp hút hồn du khách như các ngọn núi tráng lệ, thung lũng ở phía bắc hay những bãi biển cát trắng ở phía nam. Vì Việt Nam có những bờ biển dài nên du lịch đặc biệt được chú trọng. Sapa, thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh là những địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài nhiều nhất.

Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 8

Tiếng Anh

Viet Nam is positioned in a tropical region in South East Asia and has plenty of advantages brought by nature. Thanks to its location, its climate has four seasons, leading to its reputation for agriculture with a large volume of rice exported every year. It is one of the leading factors attracting numerous tourists traveling to Vietnam each year. In addition, Viet Nam’s history and its culture are of interest. Viet Nam is well-known for its long-lasting history of over one thousand years with a number of resistance wars. Moreover, Tet is one of the most special festivals in Viet Nam. Since the Hung King Dynasty – the first Dynasty of Vietnam – Tet holiday has been held yearly. The two important dishes during this holiday include Banh Chung and Banh Tet. Another prominent feature in Vietnam’s culture is Ao dai. It is the traditional dress of Vietnamese women and is exceptionally synonymous to people around the world. Furthermore, in terms of tourism, Viet Nam is of an appealing destination for foreigners because it has various landscapes. Famous tourist attractions can be named such as Ha Long Bay, and Sam Son beach. Each has its distinguishing features that charm everyone to come to contemplate its beauty. Additionally, Vietnamese people acquire a reputation for their hospitality and friendliness. They are always enthusiastic and willing to assist other people, creating a great image of the Vietnamese. In conclusion, Viet Nam is an extremely attractive place to visit due to such attractions. If people have a chance to visit Viet Nam, they will really be impressed by the interesting things in Viet Nam.

Tiếng Việt

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á và có rất nhiều lợi thế do thiên nhiên mang lại. Nhờ vào vị trí mình, Việt Nam có bốn mùa, và vì vậy, nơi đây nổi tiếng với nền nông nghiệp có lượng lớn gạo xuất khẩu mỗi năm. Đây là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút rất nhiều khách du lịch đến Việt Nam mỗi năm. Ngoài ra, lịch sử và văn hóa của Việt Nam cũng rất thú vị. Việt Nam nổi tiếng với lịch sử hơn một nghìn năm và các cuộc chiến tranh kháng chiến. Bên cạnh đó, Tết là một trong những lễ hội đặc biệt nhất ở Việt Nam. Kể từ thời nhà vua Hùng – triều đại đầu tiên của Việt Nam – người dân đón Tết hàng năm. Hai món ăn quan trọng trong ngày lễ này bao gồm Bánh Chưng và Bánh Tét. Một đặc điểm nổi bật khác trong văn hóa của người Việt Nam là Áo dài. Đó là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và đặc biệt được mọi người trên khắp thế giới biết đến. Ngoài ra, về du lịch, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với người nước ngoài bởi nó có nhiều cảnh quan đẹp. Các điểm du lịch nổi tiếng có thể nhắc đến như Vịnh Hạ Long và bãi biển Sầm Sơn. Mỗi nơi đều có những đặc điểm nổi bật khiến mọi người say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Người Việt Nam cũng nổi tiếng về lòng hiếu khách và sự thân thiện. Họ luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời của người Việt Nam. Do vậy, Việt Nam là một địa điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn bởi những điểm hấp dẫn như vậy. Nếu mọi người có cơ hội đến Việt Nam, họ sẽ thực sự ấn tượng bởi những điều thú vị ở đây.

Giới thiệu tính cách con người Việt Nam – Mẫu 9

Tiếng Anh

Vietnam is one of the most populous countries in the world with the population of over 83 million of which 25% in cities and 75% in rural areas. Population growth rate in Vietnam is 1.18% annually. The most populous cities in Vietnam are Ho Chi Minh City (5 million), and Hanoi (3.5 million). In the territory of Vietnam, there are 54 ethnic groups living together in harmony, in which Kinh people account for 86% of whole population. The rest number of the population fluctuates around 1 million, including ethnic minority people of Tay, Nung, Thai, Muong, Khmer, etc. Kinh people reside across the country, especially in plains and river deltas. They are owners of rice civilization. Meanwhile, the majority of ethnic groups live in midland and mountainous regions, stretching from north to south. Most of them live alternately; in which the typicality is ethnic minority communities in the North and North Central. However, they are all friendly and love peace. Vietnamese people are friendly and enthusiastic. They welcome visitors to their country with open arms and friendly smiles.

Tiếng Việt

Việt Nam là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 83 triệu dân, trong đó 25% ở thành phố và 75% ở nông thôn. Tỷ lệ tăng dân số ở Việt Nam hàng năm là 1,18%. Các thành phố đông dân nhất ở Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh (5 triệu) và Hà Nội (3,5 triệu). Trên lãnh thổ Việt Nam có 54 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, trong đó dân tộc Kinh chiếm 86% tổng dân số. Số dân còn lại dao động trên dưới 1 triệu người, gồm các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, … Người Kinh cư trú trên cả nước, nhất là ở đồng bằng và đồng bằng sông nước. Họ là chủ nhân của nền văn minh lúa nước. Trong khi đó, đa số các dân tộc sống ở trung du và miền núi, trải dài từ Bắc vào Nam. Hầu hết chúng sống xen kẽ; trong đó tiêu biểu là các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, họ đều là những người thân thiện và yêu hòa bình. Người Việt Nam thân thiện và nhiệt tình. Họ chào đón du khách đến với đất nước của họ bằng vòng tay rộng mở và nụ cười thân thiện.

Giới thiệu lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh – Mẫu 10

Tiếng Anh

Vietnam has a long-lasting history starting from 1000-2000 years BC. After experiencing over centuries with many dynasties of Ly, Tran, Le, Nguyen, Vietnam became the colony of the French. After August Revolution 1945, the Democratic Republic of Vietnam came into being. In 1954, the French colonialism ended by the Battle of Dien Bien Phu. However, Vietnam at that time was divided into two separate parts: the Democratic Republic of Vietnam in the North and the Republic of Vietnam in the South. After April 30, 1975, Vietnam was reunified. Since July 2, 1976, the Socialist Republic of Vietnam is the official name of the country. Currently, Vietnam is a socialist state with single political party, the Communist Party of Vietnam. From January 11, 2007, Vietnam officially became the 150th member of the World Trade Organization. On October 16, 2007, at a poll which was placed at the meeting of the United Nations General Assembly in New York, Vietnam was officially elected as non-permanent members of the UN Security Council for the 2008-2009 term.

Tiếng Việt

Việt Nam có một lịch sử lâu đời bắt đầu từ 1000-2000 năm TCN. Trải qua nhiều thế kỷ với nhiều triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn, Việt Nam trở thành thuộc địa của người Pháp. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Năm 1954, thực dân Pháp kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, Việt Nam lúc bấy giờ bị chia cắt thành hai bộ phận riêng biệt: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất. Kể từ ngày 2 tháng 7 năm 1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tên chính thức của nước này. Hiện nay, Việt Nam là một nhà nước xã hội chủ nghĩa với một chính đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày 16/10/2007, tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam chính thức được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.

Đoạn văn giới thiệu món ăn ở Việt Nam – Mẫu 11

Vietnamese food is known for its distinct use of fresh, fragrant and aromatic flavours. There is a balance of sweet and sour, spicy and cooling, fresh and salty flavours (from the Vietnamese staple fermented fish sauce, or ‘nuoc mam’). This balance of ying and yang is typical with most Asian cuisines.

The food in the north of Vietnam is influenced by neighbouring China. Stir fries and noodle soups are common. Towards the south, food becomes sweeter, and mixes flavours from Cambodia and Thailand.The Mekong Delta in the south, aptly named the “the rice bowl” of Vietnam, is incredibly fertile, with a tropical climate, sustaining more rice paddies and coconut groves. In fact, Vietnam rice production is the second biggest rice exporter in the world (after Thailand). Rice is a central part of the Vietnamese diet, and steamed rice is part of almost every meal. It is also transformed into ingredients such as rice noodles, rice paper for spring rolls, rice vinegar, and rice wine.

Just as essential to Vietnamese cuisine, is pungent fish sauce, at the heart of Vietnamese cooking. Anchovies are fermented for about six months to make it, and it is used to season most dishes (just like salt is used in the West).

Vietnamese cuisine is fresh, healthy and light, characterised by Pho (pronounced fuh), an aromatic rice noodle soup, which is the national dish of Vietnam. It is consumed any time of day – breakfast, lunch or dinner, sold throughout the country, and is a big part of the street food culture. Combined with meat in a meat-y broth, aromatics and herbs such as lemongrass, ginger, mint, parsley and coriander are used with fresh, crunchy vegetables such as cucumber, bean sprouts, chilli and plenty of lime juice.

French colonisation of Vietnam, with missionaries first arriving in the 18th century, and formal colonisation lasting from the late 19th century until 1945, has influenced Vietnamese cuisine.

The most obvious is Banh mi (along with Pho the most internationally popular Vietnamese dish), which uses crusty baguette, introduced by the French during Vietnam’s colonial period, as its foundation. Variations on the classic French crepe can also be found across Vietnam, made their own using spices such as tumeric.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button