Pháp Luật

Hà Nội ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018


Hà Nội ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018


Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 ban hành kèm theo Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Học sinh cả nước tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2017

Kế hoạch khai giảng năm học mới 2017-2018

Tổng hợp các bài phát biểu khai giảng đầu năm học mới

Thành phố Hà Nội đã có Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Ngày tựu trường các cấp học, ngành học sớm nhất ngày 01/8/2017, muộn nhất ngày 25/8/2017.

Ngày khai giảng: Thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017 (Thứ Ba).

Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01/2018; học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6/2018.

Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2018.

Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch cũng chỉ rõ thời gian ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I; học kỳ II và kết thúc năm học.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button