Hình học Oxy tuyển chọn phân loại theo chủ đề – Mẫn Ngọc Quang

Tài liệu hình học Oxy tuyển chọn phân loại theo chủ đề của thầy Mẫn Ngọc Quang gồm 330 trang với các bài toán Oxy được giải chi tiết và phân loại theo từng chủ đề:

– Phân loại theo hình đặc trưng:
+ Hình vuông
+ Hình chữ nhật
+ Hình thang
+ Hình bình hành
+ Hình thoi
+ Tam giác: Tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác thường
+ Đường tròn
[ads] – Phân loại theo tính chất hình học:
+ Vuông góc
+ Bằng nhau
+ Thẳng hàng
+ Song song
+ Phân giác
+ Tỉ lệ độ dài

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Hình học Oxy tuyển chọn phân loại theo chủ đề – Mẫn Ngọc Quang

Tài liệu hình học Oxy tuyển chọn phân loại theo chủ đề của thầy Mẫn Ngọc Quang gồm 330 trang với các bài toán Oxy được giải chi tiết và phân loại theo từng chủ đề:
– Phân loại theo hình đặc trưng:
+ Hình vuông
+ Hình chữ nhật
+ Hình thang
+ Hình bình hành
+ Hình thoi
+ Tam giác: Tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác thường
+ Đường tròn
[ads] – Phân loại theo tính chất hình học:
+ Vuông góc
+ Bằng nhau
+ Thẳng hàng
+ Song song
+ Phân giác
+ Tỉ lệ độ dài

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Hình #học #Oxy #tuyển #chọn #phân #loại #theo #chủ #đề #Mẫn #Ngọc #Quang


#Hình #học #Oxy #tuyển #chọn #phân #loại #theo #chủ #đề #Mẫn #Ngọc #Quang

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button