Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 mầm non Công văn 3676/BGDĐT-GDMN được Bộ giáo dục đào tọa ban hành về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 mầm non. 41 phút trước


Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN

Ngày 26/8 năm 2021 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn 3676/BGDĐT-GDMN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non.

Theo đó chủ đề năm học 2021-2022 đối với cấp học mầm non là “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện.”

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là các cơ sở dân lập, tư thục tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể. Ngoài ra Bộ cũng yêu cầu không dạy học online đối với cấp học mầm non.

Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết Công văn 3676/BGDĐT-GDMN trên file PDF hoặc file Tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Cẩm Nang Tiếng Anh.

Back to top button