Hướng dẫn tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần tự động

Bảo hiểm xã hội 1 lần là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Dựa vào những cơ sở này mà một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH có thể được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần. Không chỉ vậy, khi Người lao động tham gia BHXH bắt được sau một năm đã nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và các trường hợp không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ nhận được BHXH 1 lần.

Nếu bạn đang muốn tính tiền Bảo hiểm xã hội 1 lần của mình nhưng không biết phải tính thế nào, thì hôm nay Cẩm Nang Tiếng Anh mời các bạn cùng theo dõi bài viết hướng dẫn tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần tự động.

Hướng dẫn tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần online

Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào đường link phía dưới đây, bằng cách ấn vào nút Copy, rồi paste vào ô tìm kiếm trên trình duyệt.

https://luatvietnam.vn/tinh-bao-hiem-xa-hoi-1-lan.html

Bước 2: Nhập thông tin về tháng, năm bắt đầu, kết thúc của giai đoạn đóng BHXHmức lương đóng BHXH.

Nhập thông tin về giai đoạn đóng BHXH

Bước 3: Nếu có nhiều giai đoạn được BHXH, thì hãy click chuột vào nút Thêm giai đoạn.

Click chuột vào nút Thêm giai đoạn

Bước 4: Tiếp tục, điền thông tin tương tự giống như bước 2.

Tiếp tục điền thông tin giai đoạn đóng BHXH khác

Bước 5: Sau khi, đã nhập đầy đủ thông tin của các giai đoạn đóng BHXH, thì nhấp chuột vào nút Tính BHXH.

Nhấp chuột vào nút Tính BHXH

Bước 6: Ở phía dưới khi này sẽ hiển thị mức hưởng BHXH 1 lần được nhận và diễn giải chi tiết tính BHXH 1 lần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể download bảng chi tiết tính BHXH 1 lần của mình, thì nhấn vào mục Tải file tính BHXH 1 lần.

Mức hưởng BHXH 1 lần đã được tính

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo một số bài viết khác về BHXH lần như:

  • File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021.
  • Hồ sơ, thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.
  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bảo hiểm xã hội 1 lần là sự bù đắp một phần thu nhập dành cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Dựa vào những cơ sở này mà một số trường hợp những người lao động tham gia BHXH có thể được yêu cầu giải quyết BHXH 1 lần. Không chỉ vậy, khi Người lao động tham gia BHXH bắt được sau một năm đã nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và các trường hợp không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ nhận được BHXH 1 lần.

Nếu bạn đang muốn tính tiền Bảo hiểm xã hội 1 lần của mình nhưng không biết phải tính thế nào, thì hôm nay Cẩm Nang Tiếng Anh mời các bạn cùng theo dõi bài viết hướng dẫn tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần tự động.

Hướng dẫn tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần online

Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào đường link phía dưới đây, bằng cách ấn vào nút Copy, rồi paste vào ô tìm kiếm trên trình duyệt.

https://luatvietnam.vn/tinh-bao-hiem-xa-hoi-1-lan.html

Bước 2: Nhập thông tin về tháng, năm bắt đầu, kết thúc của giai đoạn đóng BHXHmức lương đóng BHXH.

Nhập thông tin về giai đoạn đóng BHXH

Bước 3: Nếu có nhiều giai đoạn được BHXH, thì hãy click chuột vào nút Thêm giai đoạn.

Click chuột vào nút Thêm giai đoạn

Bước 4: Tiếp tục, điền thông tin tương tự giống như bước 2.

Tiếp tục điền thông tin giai đoạn đóng BHXH khác

Bước 5: Sau khi, đã nhập đầy đủ thông tin của các giai đoạn đóng BHXH, thì nhấp chuột vào nút Tính BHXH.

Nhấp chuột vào nút Tính BHXH

Bước 6: Ở phía dưới khi này sẽ hiển thị mức hưởng BHXH 1 lần được nhận và diễn giải chi tiết tính BHXH 1 lần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể download bảng chi tiết tính BHXH 1 lần của mình, thì nhấn vào mục Tải file tính BHXH 1 lần.

Mức hưởng BHXH 1 lần đã được tính

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo một số bài viết khác về BHXH lần như:

  • File Excel tính tiền nhận BHXH 01 lần cho người lao động năm 2021.
  • Hồ sơ, thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.
  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Back to top button