Pháp Luật

Làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không 2022?

Làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không? Việc đóng BHXH tự nguyện đem lại rất nhiều lợi ích cho người tham gia. Tuy nhiên trong quá trình tham gia BHXH, người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn về quy trình, thủ tục. Nhiều người vẫn không biết liệu làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Cẩm Nang Tiếng Anh.

Quy định hiện hành về BHXH
Quy định hiện hành về BHXH

1. Làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không?

Câu hỏi: Xin hỏi, tôi muốn tham gia đóng BHXH tự nguyện ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Ninh do đang làm việc kinh doanh tại đây nhưng không có sổ hộ khẩu ở địa phương này thì có được làm BHXH không?

Trả lời: HoaTieu xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 

Tại Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Căn cứ theo Điểm d tiết 1.1 khoản 1 Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

d) Thu tiền đóng BHXH tự nguyện; thu tiền đóng BHYT của người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.

Như vậy, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Luật Cư trú 2020, nơi cư trú của công dân được quy định bao gồm nơi thường trú và nơi tạm trú. Trong đó:

  • Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú (khoản 8 Điều 2 Luật Cư trú 2020);
  • Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú (khoản 9 Điều 2 Luật Cư trú 2020).

Do đó, không nhất định phải có sổ hộ khẩu mà chỉ cần bạn đã tiến hành đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Ninh thì bạn có thể làm BHXH tại đây.

Để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện bạn có thể đến cơ quan BHXH cấp huyện, đại lý thu, nơi bạn có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú để tiến hành làm thủ tục.

2. Mức đóng BHXH tự nguyện 2022

Tham gia BHXH, người dân nhận được nhiều lợi ích
Tham gia BHXH, người dân nhận được nhiều lợi ích

Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn; mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn được tính bằng công thức như sau:

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó, Mtnt là mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn; CN là mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng); m là tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

3. Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện 2022

Nếu muốn đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện, các bạn có thể thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

– Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH:

Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

– Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu:

  • Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) cho Đại lý thu.
  • Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 2. Đóng tiền

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm:

Sổ BHXH; Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) và tiền hoàn trả theo hình thức đã đăng ký.

Bài viết dưới đây đã cung cấp thông tin về việc làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Cẩm Nang Tiếng Anh.

  • Đóng bảo hiểm y tế ngắt quãng có được tính 5 năm liên tục 2022?
  • Bị ung thư có được hưởng BHXH 1 lần không?
  • Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh hiểm nghèo không 2022?

Thông tin thêm

Làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không 2022?

Làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không? Việc đóng BHXH tự nguyện đem lại rất nhiều lợi ích cho người tham gia. Tuy nhiên trong quá trình tham gia BHXH, người dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn về quy trình, thủ tục. Nhiều người vẫn không biết liệu làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Cẩm Nang Tiếng Anh.
Quy định hiện hành về BHXH1. Làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không?
Câu hỏi: Xin hỏi, tôi muốn tham gia đóng BHXH tự nguyện ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Ninh do đang làm việc kinh doanh tại đây nhưng không có sổ hộ khẩu ở địa phương này thì có được làm BHXH không?
Trả lời: HoaTieu xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: 
Tại Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Căn cứ theo Điểm d tiết 1.1 khoản 1 Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:
d) Thu tiền đóng BHXH tự nguyện; thu tiền đóng BHYT của người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.
Như vậy, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú).
Căn cứ khoản 1 Điều 11 Luật Cư trú 2020, nơi cư trú của công dân được quy định bao gồm nơi thường trú và nơi tạm trú. Trong đó:
Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú (khoản 8 Điều 2 Luật Cư trú 2020);
Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú (khoản 9 Điều 2 Luật Cư trú 2020).
Do đó, không nhất định phải có sổ hộ khẩu mà chỉ cần bạn đã tiến hành đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Ninh thì bạn có thể làm BHXH tại đây.
Để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện bạn có thể đến cơ quan BHXH cấp huyện, đại lý thu, nơi bạn có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú để tiến hành làm thủ tục.
2. Mức đóng BHXH tự nguyện 2022
Tham gia BHXH, người dân nhận được nhiều lợi íchVề mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn; mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn được tính bằng công thức như sau:
Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)
Trong đó, Mtnt là mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn; CN là mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng); m là tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.
Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
3. Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện 2022
Nếu muốn đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện, các bạn có thể thực hiện theo những bước sau đây:
Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
– Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH:
Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); nộp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.
– Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu:
Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) cho Đại lý thu.
Đại lý thu lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), Tờ khai Mẫu TK1-TS của người tham gia nộp cho cơ quan BHXH.
Bước 2. Đóng tiền
Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 4. Nhận kết quả giải quyết gồm:
Sổ BHXH; Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) và tiền hoàn trả theo hình thức đã đăng ký.
Bài viết dưới đây đã cung cấp thông tin về việc làm bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của Cẩm Nang Tiếng Anh.
Đóng bảo hiểm y tế ngắt quãng có được tính 5 năm liên tục 2022?
Bị ung thư có được hưởng BHXH 1 lần không?
Bảo hiểm y tế có chi trả bệnh hiểm nghèo không 2022?

#Làm #bảo #hiểm #xã #hội #có #cần #sổ #hộ #khẩu #không


#Làm #bảo #hiểm #xã #hội #có #cần #sổ #hộ #khẩu #không

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button