Biểu mẫu

Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư


Mẫu biên bản về việc bàn giao nhà chung cư


Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc bàn giao nhà chung cư, mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, thông tin hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu kê khai chuyển nhượng dự án
  • Mẫu kê khai lương

Biên bản về việc bàn giao nhà chung cư

Biên bản bàn giao nhà chung cư được lập nhằm mục đích xác nhận bàn giao chung cư của hai bên. Biên bản được lập ra khi đã có sự đồng ý và thỏa thuận của hai bên. Bên nhận sẽ kiểm tra lại toàn bộ chung cư trước khi ký vào biên bản.

Biên bản thường được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ một bản có pháp lý như nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu biên bản về việc bàn giao nhà chung cư


Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc bàn giao nhà chung cư, mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, thông tin hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu kê khai chuyển nhượng dự án
  • Mẫu kê khai lương

Biên bản về việc bàn giao nhà chung cư

Biên bản bàn giao nhà chung cư được lập nhằm mục đích xác nhận bàn giao chung cư của hai bên. Biên bản được lập ra khi đã có sự đồng ý và thỏa thuận của hai bên. Bên nhận sẽ kiểm tra lại toàn bộ chung cư trước khi ký vào biên bản.

Biên bản thường được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ một bản có pháp lý như nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button