Biểu mẫu

Mẫu biên bản nghiệm thu bề mặt bê tông


Mẫu biên bản về việc nghiệm thu bề mặt bê tông


Mẫu biên bản nghiệm thu bề mặt bê tông là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu bề mặt bê tông. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình
  • Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật

Biên bản ghi chép nghiệm thu bề mặt bê tông

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó đưa ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng

Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đọan xây lắp.

Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu bề mặt bê tông


Mẫu biên bản nghiệm thu bề mặt bê tông là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu bề mặt bê tông. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình
  • Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật

Biên bản ghi chép nghiệm thu bề mặt bê tông

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó đưa ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng

Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đọan xây lắp.

Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button