Biểu mẫu

Mẫu biên bản từ chối nhận hàng


Mẫu biên bản về việc từ chối nhận hàng


Mẫu biên bản từ chối nhận hàng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc từ chối nhận hàng. Mẫu nêu rõ lý do từ chối, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô
  • Mẫu biên bản nghiệm thu tư vấn giám sát

Biên bản về việc từ chối nhận hàng

Mẫu biên bản từ chối nhận hàng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc từ chối nhận hàng của đơn vị giao hàng.

Mẫu biên bản từ chối nhận hàng gồm những nội dung

+ Thông tin các bên tham gia

+ Nội dung biên bản

+ Lý do từ chối

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu biên bản về việc từ chối nhận hàng


Mẫu biên bản từ chối nhận hàng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc từ chối nhận hàng. Mẫu nêu rõ lý do từ chối, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa xe ô tô
  • Mẫu biên bản nghiệm thu tư vấn giám sát

Biên bản về việc từ chối nhận hàng

Mẫu biên bản từ chối nhận hàng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc từ chối nhận hàng của đơn vị giao hàng.

Mẫu biên bản từ chối nhận hàng gồm những nội dung

+ Thông tin các bên tham gia

+ Nội dung biên bản

+ Lý do từ chối

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button