Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo mục đích sử dụng

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo mục đích sử dụng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo mục đích sử dụng là mẫu kết quả tổng hợp các cấp (xã, huyện, tỉnh và toàn quốc) phục vụ cho việc báo cáo, phê duyệt, công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo mục đích sử dụng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng phân theo mục đích sử dụng là mẫu kết quả tổng hợp các cấp (xã, huyện, tỉnh và toàn quốc) phục vụ cho việc báo cáo, phê duyệt, công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Back to top button
You cannot copy content of this page