Biểu mẫu

Mẫu đơn khởi kiện xây dựng


Mẫu đơn khởi kiện về việc xây dựng


Mẫu đơn khởi kiện xây dựng là mẫu đơn được cá nhân tổ chức lập ra để khởi kiện về việc xây dựng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn khởi kiện sở hữu trí tuệ
  • Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Đơn khởi kiện về việc xây dựng

Mẫu đơn khởi kiện xây dựng

Mẫu đơn khởi kiện xây dựng thường được cá nhân tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được khởi kiện về việc xây dựng.

Mẫu đơn khởi kiện xây dựng gồm những nội dung:

+ Thông tin của người khởi kiện

+ Thông tin người bị khởi kiện

+ Nội dung khởi kiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button