Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng

Bạn muốn thi liên thông đại học? Bạn còn băn khoăn chưa biết viết đơn như thế nào cho đúng. Sau đây, Cẩm Nang Tiếng Anh sẽ giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng là mẫu đơn xin dự thi tuyển sinh đại học hệ vừa học, vừa làm, dành cho những ai đã tốt nghiệp cao đẳng và đang có nhu cầu tiếp tục theo học Đại học. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20…….

(LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG)

Kính gửi: Trường Đại học ……………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………Dân tộc:………………………………….

Ngày sinh:……………………………………………………………. Nam (Nữ)…………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày chính thức……………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan công tác hiện nay…………………………………………………………………………………………

Điện thoại: Nhà riêng:…………………………………………………………….. Di động:…………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp:……………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành tốt nghiệp cao đẳng:………………………………………………………………………………….

Nơi tốt nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………

Ngành đăng ký dự thi:……………………………………………………………………………………………………

Hình thức đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp:………………………………………………………………………………….

Nơi tốt nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………..

Năm cấp chứng chỉ đào tạo Bổ túc ngành dự thi:……………………………………………………………..

Nơi cấp chứng chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Vào biên chế nhà nước ngày tháng năm…………………………………………………………………………

Ký hợp đồng dài hạn ngày tháng năm……………………………………………………………………………

Khi cần báo tin cho:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của nhà nước và Bộ Giáo Dục & Đào tạo, các quy định của nhà trường sau khi được công nhận trúng tuyển.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Người dự tuyển

(Ký tên)

Bạn muốn thi liên thông đại học? Bạn còn băn khoăn chưa biết viết đơn như thế nào cho đúng. Sau đây, Cẩm Nang Tiếng Anh sẽ giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu đơn xin dự thi liên thông lên đại học từ cao đẳng là mẫu đơn xin dự thi tuyển sinh đại học hệ vừa học, vừa làm, dành cho những ai đã tốt nghiệp cao đẳng và đang có nhu cầu tiếp tục theo học Đại học. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20…….

(LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG)

Kính gửi: Trường Đại học ……………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………Dân tộc:………………………………….

Ngày sinh:……………………………………………………………. Nam (Nữ)…………………………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày chính thức……………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan công tác hiện nay…………………………………………………………………………………………

Điện thoại: Nhà riêng:…………………………………………………………….. Di động:…………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp:……………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành tốt nghiệp cao đẳng:………………………………………………………………………………….

Nơi tốt nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………

Ngành đăng ký dự thi:……………………………………………………………………………………………………

Hình thức đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành tốt nghiệp trung cấp:………………………………………………………………………………….

Nơi tốt nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………..

Năm cấp chứng chỉ đào tạo Bổ túc ngành dự thi:……………………………………………………………..

Nơi cấp chứng chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Vào biên chế nhà nước ngày tháng năm…………………………………………………………………………

Ký hợp đồng dài hạn ngày tháng năm……………………………………………………………………………

Khi cần báo tin cho:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh đại học liên thông hệ vừa làm vừa học và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của nhà nước và Bộ Giáo Dục & Đào tạo, các quy định của nhà trường sau khi được công nhận trúng tuyển.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Người dự tuyển

(Ký tên)

Back to top button
You cannot copy content of this page