Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất

Download.con.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng được gửi lên Ban Giám Đốc và phòng hành chính nhân sự công ty để xin nghỉ việc không hưởng lương trong một thời gian ngắn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường………………………………………………..

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)……………..

Xin được nghỉ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

đến ngày……..tháng……năm 20…..

Lý do xin nghỉ việc:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Công việc đã được bàn giao cho: ………………………………trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của Trưởng
đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

– Trong trường hợp ban lãnh đạo công ty chấp thuận đơn xin nghỉ việc, bạn cần làm các thủ tục như biên bản bàn giao công việc, bàn giao tài sản công ty. Quy trình nghỉ việc được chúng tôi tổng hợp rất chi tiết, cụ thể.

– Trong trường hợp nhân viên xin nghỉ không lương không được ban giám đốc chấp thuận, bạn có thể sẽ phải tính tới phương án xin nghỉ việc hẳn, nếu trường hợp đó xảy ra có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc, hay đơn xin việc, hay cách viết đơn xin việc được Cẩm Nang Tiếng Anh tổng hợp chi tiết, đầy đủ chính xác . Mời các cùng bạn tham khảo.

Download.con.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng được gửi lên Ban Giám Đốc và phòng hành chính nhân sự công ty để xin nghỉ việc không hưởng lương trong một thời gian ngắn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường………………………………………………..

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)……………..

Xin được nghỉ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

đến ngày……..tháng……năm 20…..

Lý do xin nghỉ việc:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Công việc đã được bàn giao cho: ………………………………trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của Trưởng
đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

– Trong trường hợp ban lãnh đạo công ty chấp thuận đơn xin nghỉ việc, bạn cần làm các thủ tục như biên bản bàn giao công việc, bàn giao tài sản công ty. Quy trình nghỉ việc được chúng tôi tổng hợp rất chi tiết, cụ thể.

– Trong trường hợp nhân viên xin nghỉ không lương không được ban giám đốc chấp thuận, bạn có thể sẽ phải tính tới phương án xin nghỉ việc hẳn, nếu trường hợp đó xảy ra có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc, hay đơn xin việc, hay cách viết đơn xin việc được Cẩm Nang Tiếng Anh tổng hợp chi tiết, đầy đủ chính xác . Mời các cùng bạn tham khảo.

Có thể bạn quan tâm

Check Also
Close
Back to top button