Biểu mẫu

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư


Mẫu đơn xin được thành lập trung tâm gia sư


Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được thành lập trung tâm gia sư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn yêu cầu hoàn thiện đầu nối ống nước
  • Mẫu đơn yêu cầu kiểm tra lại thất thoát điện sử dụng

Đơn xin được thành lập trung tâm gia sư

Gia sư hay giáo viên dạy kèm là việc một người thực hiện việc dạy, truyền đạt kiến thức tại nhà của đối tượng theo học, theo hình thức dạy kèm tại nhà. Gia sư được coi là một nghề tay trái. Người được gọi là gia sư có thể là thầy cô giáo được đào tạo chuyên nghiệp hay là những sinh viên, học sinh được thuê, mướn tại nhà.

Mẫu đơn xin được thành lập trung tâm gia sư gồm những nội dung sau:

+ Thông tin người làm đơn

+ Thông tin trung tâm gia sư muốn thành lập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn xin được thành lập trung tâm gia sư


Mẫu đơn xin thành lập trung tâm gia sư là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được thành lập trung tâm gia sư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn yêu cầu hoàn thiện đầu nối ống nước
  • Mẫu đơn yêu cầu kiểm tra lại thất thoát điện sử dụng

Đơn xin được thành lập trung tâm gia sư

Gia sư hay giáo viên dạy kèm là việc một người thực hiện việc dạy, truyền đạt kiến thức tại nhà của đối tượng theo học, theo hình thức dạy kèm tại nhà. Gia sư được coi là một nghề tay trái. Người được gọi là gia sư có thể là thầy cô giáo được đào tạo chuyên nghiệp hay là những sinh viên, học sinh được thuê, mướn tại nhà.

Mẫu đơn xin được thành lập trung tâm gia sư gồm những nội dung sau:

+ Thông tin người làm đơn

+ Thông tin trung tâm gia sư muốn thành lập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button