Mẫu đơn xin visa Hàn Quốc bằng tiếng Việt nhằm hỗ trợ người có nhu cầu đăng ký visa điền thông tin vào đơn đăng ký xin visa Hàn Quốc của đại sự quán.

Đơn xin visa Hàn Quốc gồm những mục sau:

Mục 1 là mục điền thông tin cá nhân gồm họ, tên, tên Hán tự nếu có, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, nơi sinh, số CMND.

 Mục 2 điền thông tin về hộ chiếu bao gồm loại hộ chiếu, số hộ chiếu, quốc gia cấp, nơi cấp hộ chiếu, cục quản lý xuất nhập cảnh, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Mục 3 điền thông tin liên lạc như quê quán, nơi ở hiện tại, số điện thoại, email, người liên lạc trong trường hợp không tìm được bạn.

Mục 4 là mục thông tin tình trạng hôn nhân.

Mục 5 điền tình trạng học vấn của bạn.

Mục 6 là mục điền thông tin liên quan đến công việc và cơ quan làm việc của bạn.

Mục 7 điền thông tin chi tiết chuyến đi gồm mục đích chuyến đi, thời gian lưu trú dự kiến, ngày dự định nhập cảnh, nơi sẽ ở tại Hàn Quốc.

Mục 8 điền thông tin người bảo lãnh của bạn.

Mục 9 là chi phí cho chuyến đi.

Mục 10 nếu trường hợp có người trợ giúp viết đơn xin visa Hàn Quốc thì điền thông tin vào mục này.

Mục 11 là phần ký cam kết thông tin, ký xác nhận và điền ngày tháng năm.

Lưu ý mẫu đơn xin visa Hàn Quốc chính thức chỉ có bản song ngữ Hàn và Anh, không có bản tiếng Việt.

Bài viết mẫu đơn xin visa Hàn Quốc bằng tiếng Việt được tổng hợp bởi trung tâm tiếng Hàn SGV.

Trả lời