Wiki

Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp

Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là văn bản được lập ra để ghi chép về việc được xác nhận chỗ ở hợp pháp. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, địa chỉ chỗ ở, thông tin người làm đơn…

  • Mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp
  • Mẫu đơn xin xác nhận của đơn vị thực tập

1. Đơn xin được xác nhận chỗ ở hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XÁC NHẬN NHÀ Ở HỢP PHÁP

Kính gửi: UBND…………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………Sinh năm:……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Giấy CMND số:…………………..Ngày cấp:..……….Nơi cấp:………..

Tôi có căn nhà tại đường:……………………………khóm (ấp)…………

Phường (xã)……………… thành phố ……….

Được xây dựng bằng vật liệu:……………………………………………

chiều dài:………….m, chiều rộng…………m; tổng diện tích………………m2

Căn nhà của tôi nói trên được xây cất trên phần đất hợp pháp, không thuộc một trong các trường hợp sau: nhà lấn chiếm trái phép, nhà nằm trong quy hoạch phải dời chuyển, nhà đang tranh chấp hoặc nhà ở nằm trong đất không được quy hoạch là đất ở.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân:…………… xác nhận để tôi bổ túc hố sơ đăng ký hộ khẩu.

Xin chân thành cảm ơn./.

XÁC NHẬN ………

UBND:…………………xác nhận

Ông(bà):…………………………

Năm sinh:………………………..

Số nhà:………..Đường:…………

Khóm(ấp):……………………….

Phường (xã):…………………….

Qua nội dung đơn nêu trên là đúng. ……………….

,……..ngày……..tháng……..năm 20

NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN

2. Thủ tục xin xác nhận nhà ở hợp pháp

– Trình tự thực hiện:

a. Cá nhân:

+ Tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện (nếu có yêu cầu )

+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND xã, phường, thị trấn .

+ Nhận kết quả

b. UBND xã, phường, thị trấn:

+ Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.

+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do bộ phận “một cửa” của UBND xã, phường, thị trấn chuyển đến.

+ Trả kết quả

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một số giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 50 của Luật đất đai năm 2003 bản sao có công chứng.

– Giấy phép xây dựng nhà ở đã được duyệt

– Thiết kế xây dựng nhà đã được phê duyệt

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button