Tài LiệuWiki

Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn

Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn được ban hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, giúp thầy cô tham khảo, lên kế hoạch theo đúng mẫu. Hãy tham khảo kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngay bên dưới với CNTA nhé.

Tải về kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục

 

Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm cả mẫu kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn được ban hành kèm Công văn 5512 này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Xem thêm : biên bản họp phụ huynh học sinh

Video Chi Tiết kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục


Khung kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục mới nhất

Dưới đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn mới nhất hãy tham khảo nhé các bạn !


Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ………………….
TỔ: …………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20….. – 20…..)

1. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

STTChủ đề(1)Yêu cầu cần đạt(2)Số tiết(3)Thời điểm(4)Địa điểm(5)Chủ trì(6)Phối hợp(7)Điều kiện thực hiện(8)
1
2

2. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

STTChủ đề(1)Yêu cầu cần đạt(2)Số tiết(3)Thời điểm(4)Địa điểm(5)Chủ trì(6)Phối hợp(7)Điều kiện thực hiện(8)
1
2

3. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

….

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa…).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Sinh, Hóa 6, 7, 8, 9

TRƯỜNG THCS …………
TỔ : SINH – HÓA – CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 2021 – 2022 )

1. Khối lớp: 6; Số học sinh :…………….

STTChủ đề (1)Yêu cầu cần đạt (2)Số tiết (3)Thời điểm (4)Địa điểm (5)Chủ trì (6)Phối hợp (7)Điều kiện thực hiện (8)
1Sinh hoạt tập thểHS tìm hiểu kiến thức về Lí – Hóa – Sinh315Hội trườngGiáo viên bộ môn KHTN 6GVCN

HS

– Máy chiếu

– Bảng phụ

2Sinh hoạt tập thểHS tìm hiểu kiến thức về Lí – Hóa – Sinh327Hội trườngGiáo viên bộ môn KHTN 6GVCN

HS

– Máy chiếu

– Bảng phụ

2. Khối lớp: 7; Số học sinh:…………….

STTChủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1Sinh hoạt tập thểHS tìm hiểu kiến thức về Lí – Hóa – Sinh315Hội trườngGiáo viên bộ môn KHTN 7GVCN

HS

– Máy chiếu

– Bảng phụ

2Sinh hoạt tập thểHS tìm hiểu kiến thức về Lí – Hóa – Sinh326Hội trườngGiáo viên bộ môn KHTN 7GVCN

HS

– Máy chiếu

– Bảng phụ

3. Khối lớp: 8; Số học sinh:…………….

STTChủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1Sinh hoạt tập thểHS tìm hiểu kiến thức về Hóa – Sinh315Hội trườngGiáo viên bộ môn Sinh – Hóa 8GVCN

HS

– Máy chiếu

– Bảng phụ

2Sinh hoạt tập thểHS tìm hiểu kiến thức về Hóa – Sinh326Hội trườngGiáo viên bộ môn Sinh – Hóa 8GVCN

HS

– Máy chiếu

– Bảng phụ

4. Khối lớp: 9; Số học sinh:…………….

STTChủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể.– Học sinh nhận biết dạng NST ở các kì.

– Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.

17Phòng học bộ mônGVBMHọc sinh– Tranh H 8.5 Sgk, tiêu bản NST, kính hiển vi

– Bảng phụ

2Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN– Củng cố cho HS kiến thức về cấu trúc phân tử ADN.

– Rèn kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN.

– Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN.

112Phòng học bộ mônGVBMHọc sinh– Tranh hoặc mô hình AND, màn hình, máy chiếu…

– Bảng phụ

Bài 26: Thực hành: Nhận biết vài dạng đột biến– Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh.

– Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển vi.

115Phòng máy chiếuGVBMHọc sinh– Tranh ảnh về các dạng đột biến gen hoặc đột biến NST, máy chiếu…

– Bảng phụ

Bài 27: Thực hành: quan sát thường biến– Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống.

– Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến.

– Qua tranh ảnh và mẫu vật sống rút ra được:

+ Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường.

+ Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

115Phòng máy chiếuGVBMHọc sinh– Tranh ảnh thường biến ở ĐV và TV

– Mẩu vật, máy chiếu ….

Bài 45-46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật+ HS tìm được dẫn chứng và trình bày về ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.123Vườn trườngGVBMHọc sinh– Kẹp ép cây, giấy báo, kéo

– Giấy kẻ li, bút chì, vợt bắt côn trùng

– Băng hình về môi trường sống của SV

Bài 51-52. Thực hành: Hệ sinh thái+ HS nêu được các thành phần của Hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn126Thực địaGVBMHọc sinh– Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, túi nilon. Kính lúp, giấy, bút

– Băng hình về các hệ sinh thái

Bài 56, 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương– HS chỉ ra được nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục.

– Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác phòng chống ô nhiễm môi trường

130Thực địaGVBMHọc sinh– Giấy bút

– Bảng phụ 56.1, 56.2, 56.3 (sgk trang 170,171, 172)

Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương– Vận dụng được những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường vào tình hình cụ thể của địa phương và nâng cao ý thức trong việc môi trường ở địa phương.133Phòng học bộ mônGVBMHọc sinh– Giấy, bút

– Nội dung Luật bảo vệ môi trường

TỔ TRƯỞNG

 

….., ngày ….. tháng….. năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa…).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

Tải tài liệu

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button