Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng là biểu mẫu được lập ra để lấy ý kiến của các thành viên trong việc có tiến hành thi hành kỷ luật tổ chức Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.

…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…………., ngày…tháng…năm….

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng.

(Nêu rõ tên tổ chức đảng).

+ Không kỷ luật:……………………………………………………..

+ Khiển trách:…………………………………………………………

+ Cảnh cáo:……………………………………………………………

+ Giải tán:………………………………………………………………

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào không đồng ý thì để trống).

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng là biểu mẫu được lập ra để lấy ý kiến của các thành viên trong việc có tiến hành thi hành kỷ luật tổ chức Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.

…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…………., ngày…tháng…năm….

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng.

(Nêu rõ tên tổ chức đảng).

+ Không kỷ luật:……………………………………………………..

+ Khiển trách:…………………………………………………………

+ Cảnh cáo:……………………………………………………………

+ Giải tán:………………………………………………………………

(Ghi chú: Nếu đồng ý với hình thức gì thì đánh dấu X vào ô tương ứng, hình thức nào không đồng ý thì để trống).

Có thể bạn quan tâm

Check Also
Close
Back to top button