Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu phiếu biểu quyết khen thưởng tổ chức Đảng

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu biểu quyết khen thưởng tổ chức Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu biểu quyết khen thưởng tổ chức Đảng là mẫu phiếu được lập ra để biểu quyết về việc khen thưởng tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của năm. Mẫu phiếu biểu quyết nêu rõ thông tin thành phần lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến, nội dung xin ý kiến… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………………

CHI BỘ …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————

……………, ngày…tháng…năm…


PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tặng Giấy khen cho đảng bộ bộ phận/chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm………………..

Thành phần lấy ý kiến: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận/Đảng viên thuộc chi bộ

Thời gian lấy ý kiến: Ngày …../11/……

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng Giấy khen cho đảng bộ bộ phận/chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm……………

Nội dung xin ý kiến biểu quyết

Ý kiến biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Ghi chú: – Chỉ đánh dấu X vào 1 ô Đồng ý hoặc Không đồng ý.

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu biểu quyết khen thưởng tổ chức Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu biểu quyết khen thưởng tổ chức Đảng là mẫu phiếu được lập ra để biểu quyết về việc khen thưởng tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của năm. Mẫu phiếu biểu quyết nêu rõ thông tin thành phần lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến, nội dung xin ý kiến… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………………

CHI BỘ …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————

……………, ngày…tháng…năm…


PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tặng Giấy khen cho đảng bộ bộ phận/chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm………………..

Thành phần lấy ý kiến: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận/Đảng viên thuộc chi bộ

Thời gian lấy ý kiến: Ngày …../11/……

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng Giấy khen cho đảng bộ bộ phận/chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm……………

Nội dung xin ý kiến biểu quyết

Ý kiến biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Ghi chú: – Chỉ đánh dấu X vào 1 ô Đồng ý hoặc Không đồng ý.

Có thể bạn quan tâm

Check Also
Close
Back to top button