VN

Mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV

Mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV là gì? Mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV là gì?

Mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc gửi mẫu xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ nội dung xét nghiệm, thông tin phiếu gửi…

2. Mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV

SỞ Y TẾ
Đơn vị gửi mẫu:…………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ngày………. tháng ……..năm 20…

PHIẾU GỬI MẪU XÉT NGHIỆM HIV

STT

HỌ TÊN /MÃ SỐ

NĂM SINH

NGÀY LẤY MẪU

NGHỀ NGHIỆP /ĐỐI TƯƠNG

BAR CODE

XN ĐÃ THỰC HIỆN

GHI CHÚ

NAM

NỮ

SP1

SP2

SP3

Ghi chú: ghi rõ tên các sinh phẩm đã xét nghiệm:

sinh phẩm 1……………sinh phẩm 2…………………sinh phẩm 3………….………..

Nhân viên nhận mẫu
(ký và ghi họ tên)

Nhân viên gửi mẫu
(ký và ghi họ tên)

Phụ trách xét nghiệm
(ký và đóng dấu)

Mẫu phiếu gửi mẫu xét nghiệm HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button