Biểu mẫu

Mẫu phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ

Mẫu yêu cầu bản sao hợp đồng được lưu trữ

Mẫu yêu cầu bản sao hợp đồng đã ghi là một biểu mẫu được tạo ra để yêu cầu một bản sao hợp đồng đã được ghi lại. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị yêu cầu, nội dung sao chép,… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

Phiếu nhận tiền đặt cọc

Nội dung cơ bản của Phiếu yêu cầu sao y hợp đồng được lưu giữ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

MẪU YÊU CẦU VỀ BẢN QUYỀN
HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ

Kính gửi: Phòng Công chứng số ………… .. thành phố ………………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: …………… .. Do ……………… Cấp ngày… tháng… năm…

Địa chỉ thường trú / tạm trú: …………………………………………………… ..

Số điện thoại: …………………… Số fax: …………………… ..

Hoặc

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

Tên người đại diện: …………………………………………………….

Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số: ………… do ………… .cấp ngày …… .tháng ……. ……

Số điện thoại: …………………………………………………… Số fax: ………… ..

Đề nghị sao hợp đồng số: …………… về nội dung ……………… đã được Phòng công chứng số… .. thành phố ………… chứng thực ngày… ..tháng… .. …. .

Ý kiến ​​của Trưởng Văn phòng Công chứng số….

………….ngày tháng năm……
Người đệ đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản yêu cầu mẫu bản sao hợp đồng được lưu trữ

Bản yêu cầu mẫu bản sao hợp đồng được lưu trữ


Thông tin thêm

Mẫu phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ

Mẫu phiếu yêu cầu về việc sao lục hợp đồng được lưu trữ
Mẫu phiếu yêu cầu về việc sao lục hợp đồng được lưu trữ là mẫu phiếu được lập ra để yêu cầu về việc sao lục hợp đồng được lưu trữ. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức yêu cầu, nội dung xin sao lục… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp
Mẫu hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
Nội dung cơ bản của mẫu phiếu yêu cầu về việc sao lục hợp đồng được lưu trữ như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-
PHIẾU YÊU CẦU SAO LỤCHỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU TRỮ
Kính gửi: Phòng Công chứng số…………..thành phố ………………
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: …………….. Do ……………… Cấp ngày…tháng…năm…
Địa chỉ thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………………………………… Số Fax: ……………………………..
Hoặc
Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ đặt trụ sở: …………………………………………………………………………….
Họ tên người đại diện: ……………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: ……… do………….cấp ngày…….tháng…….năm……
Số điện thoại: ………………………………………………………… Số Fax: …………..
Đề nghị sao lục hợp đồng số:…………về nội dung ……………… đã được Phòng Công chứng số….. thành phố …………… chứng thực ngày…..tháng…..năm…..

Ý kiến của Trưởng Phòng Công chứng số…..

……………., ngày……tháng……năm……Người yêu cầu(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ

#Mẫu #phiếu #yêu #cầu #sao #lục #hợp #đồng #được #lưu #trữ


#Mẫu #phiếu #yêu #cầu #sao #lục #hợp #đồng #được #lưu #trữ

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button