Biểu mẫu

Mẫu số 08a: Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế

Mẫu số 08a: Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế là mẫu mẫu trong bộ thủ tục nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

1. Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế được lập ra để làm gì?

Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế là mẫu được lập ra để thống kê chi tiết về số người phải cách ly điều trị y tế Covid-10. Mẫu gồm các thông tin: STT, Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc…..

2. Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ …

DANH SÁCH F0, F1 PHẢI ĐIỀU TRỊ, CÁCH LY Y TẾ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đa chỉ

Ngày bắt đầu điều trị, cách ly

Ngày kết thúc điều trị, cách ly

Số ngày điều trị, cách ly

Số tiền
(đồng)

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Tổng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ tên)

, ngày…… tháng…… năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: Cột (8) đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.

Trên đây Mẫu số 08a: Danh sách F0, F1 phải điều trị cách ly y tế mà CNTA VN xin gửi tới các bạn đọc. Qua đó các bạn sẽ nắm được những chính sách, biểu mẫu của Chính phủ trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page