Biểu mẫu

Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký cá nhân người phụ thuộc

Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của người hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công để giảm trừ gia cảnh. Tờ khai được ban hành kèm theo thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn đăng ký thuế.

1. Khi nào sử dụng Mẫu khai báo đăng ký người phụ thuộc?

Mẫu Ghi Danh Người Phụ Thuộc được sử dụng khi một nhân viên cần hoàn tất các thủ tục ghi danh giảm trừ gia cảnh khi có người phụ thuộc.

Chỉ người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 9 triệu đồng / tháng trở lên mới phải kê khai người phụ thuộc.

Đối với mỗi người phụ thuộc, người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu đồng / tháng.

Hiện nay, theo điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:

– Con bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể:

+ Trẻ em dưới 18 tuổi (tính đủ tháng);

+ Trẻ em từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật không có khả năng lao động;

+ Con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề ở Việt Nam hoặc nước ngoài học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề, kể cả trẻ em từ 18 tuổi trở lên đang học phổ thông, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong năm, tất cả các nguồn cộng lại, không vượt quá 01 triệu đồng;

  • Vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha dượng, mẹ kế (hoặc cha dượng, mẹ kế); bố dượng, mẹ kế; cha, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như bị tàn tật hoặc có thu nhập dưới 1 triệu đồng / tháng …

2. Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo Thông tư 105

Mẫu số 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký cá nhân người phụ thuộc

Số mô hình: 20-DK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

KHAI BÁO ĐĂNG KÝ THUẾ

(Đối với người phụ thuộc của người có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế Sửa đổi thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên người nhận thu nhập: …………………………………………………….

2. Mã số thuế: …………

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã NPT: ……

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, thể nhân trả thu nhập / cơ quan quản lý):

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

6. Thông tin người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

7. Đăng ký thuế đối với người phụ thuộc bằng chứng minh nhân dân / CCCD / hộ chiếu:

STT

Họ và tên của người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Loại giấy từ tính (ID / CCCD / Hộ chiếu)

Con số

Ngày đồng ý

Cấp bởi

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện tại

Mối quan hệ với người nộp thuế

(đầu tiên)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(số 8)

(9)

(Mười)

(11)

(thứ mười hai)

đầu tiên

2

3

8. Đăng ký thuế người phụ thuộc theo giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

STD (giá như)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Mối quan hệ với người nộp thuế

Ngày sinh

Con số

Ngày đồng ý

Đăng ký vị trí

dân tộc

Một thị trấn tỉnh lẻ

Quận

Các vùng lân cận

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

đầu tiên

2

3

(MST: mã tài chính; chứng minh nhân dân: chứng minh nhân dân; CCCD: căn cước công dân)

Tôi cam đoan những dữ liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những dữ liệu đã khai báo.

…, ngày tháng năm…

NGƯỜI CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cần lưu ý: Cá nhân chỉ kiểm tra một trong hai chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin đăng ký thuế.

3. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của thể nhân hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Thông tư 95

Số mô hình: 20-DK-TCT
(Xuất bản kèm theo Thông tư số.
95/2016 / TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

KHAI BÁO CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, BÁN HÀNG

Giảm trừ gia cảnh Đăng ký thuế Chỉnh sửa thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên người có thu nhập: …………………………………………………….

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã NPT: ……………………

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, thể nhân trả thu nhập / cơ quan quản lý):

………………………………………………………………………………………………………….

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

6. Thông tin người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc có MST hoặc không có MST nhưng có Chứng minh nhân dân / CCCD / Hộ chiếu
STT Họ và tên của người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND / CCCD / Hộ chiếu Mối quan hệ với người nộp thuế Thời gian bắt đầu khấu trừ
(Có thể)
Thời gian kết thúc khấu trừ
(Có thể)
(đầu tiên) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (số 8) (9)
đầu tiên
2
II. Người phụ thuộc không có STD / CMND / hộ chiếu
STT Họ và tên
Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Mối quan hệ với người nộp thuế Thời gian bắt đầu khấu trừ
(Có thể)
Thời gian kết thúc khấu trừ
(Có thể)
Ngày sinh Con số Số sách Đăng ký vị trí
dân tộc Một thị trấn tỉnh lẻ Quận Các vùng lân cận
(Mười) (11) (thứ mười hai) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
đầu tiên
2

(MST: mã tài chính; chứng minh nhân dân: chứng minh nhân dân; CCCD: căn cước công dân)

Tôi cam đoan những dữ liệu khai báo trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những dữ liệu đã khai báo.

…………., ngày tháng năm…..
NGƯỜI CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm thông tin tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại chuyên mục mẫu đơn Vui lòng.

  • Mẫu số 01 / ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
  • Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế dành cho tổ chức
  • Tờ khai đăng ký thuế đối với cá nhân nộp IRP – Mẫu số 05-ĐK-TCT

.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button