VN

Mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ

Mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ là gì? Mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ là gì?

Mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc lưu mẫu dương tính và nghi ngờ. Mẫu nêu rõ nội dung lưu mẫu, thông tin kết quả xét nghiệm…

2. Mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ

SỞ Y TẾ

Đơn vị:…………………………………………………………………….

KHOA XÉT NGHIÊM……………………………………………………………………………..

SỔ LƯU MẪU
DƯƠNG TÍNH VÀ NGHI NGỜ

năm 201…

STT

HỌ TÊN/MÃ SỐ

NĂM SINH

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP/ĐỐI TƯỢNG

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

KẾT LUẬN

GHI CHÚ

SP1

SP2

SP3

Mẫu sổ lưu mẫu dương tính và nghi ngờ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button