VN

Mẫu sổ xét nghiệm HIV

Mẫu sổ xét nghiệm HIV là gì? Mẫu sổ xét nghiệm HIV gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ xét nghiệm HIV là gì?

Mẫu sổ xét nghiệm HIV là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ nội dung xét nghiệm, thông tin người gửi mẫu xét nghiệm, nội dung xét nghiệm…

2. Mẫu sổ xét nghiệm HIV

SỞ Y TẾ

Đơn vị:…………………………………………………………………….

KHOA XÉT NGHIÊM……………………………………………………………………………..

SỔ XÉT NGHIỆM HIV

TỪ …….. ĐẾN ……… NĂM 201….

STT

NGÀY NHẬN MẪU

HỌ TÊN/MÃ SỐ

NĂM SINH

NGHỀ NGHIỆP/ ĐỐI TƯỢNG

ĐƠN VỊ – BÔ PHẬN GỬI MẪU

XN ĐÃ THỰC HIỆN

KẾT LUẬN

GHI CHÚ

NAM

NỮ

SP 1

DO/ CO

SP2

DO/ CO

SP3

DO/ CO

XN KHÁC

Mẫu sổ xét nghiệm HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button