Biểu mẫu

Mẫu thông báo cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở

Mẫu thông báo cấp mã số hoạt động cho các thành viên điện lực cơ sở

Mẫu thông báo về việc cấp mã hoạt động cho hội đồng đạo đức cơ sở là mẫu thông báo được lập để ghi nhận việc cấp mã hoạt động cho hội đồng đạo đức cơ sở. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin về hội đồng,… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách biểu mẫu của ban đạo đức

Danh sách mẫu các thực hành tiêu chuẩn của ủy ban đạo đức

Danh sách mẫu các nghiên cứu được giám sát và kiểm tra bởi ủy ban đạo đức

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo cấp mã vận hành đường dây cơ sở như sau:

BỘ Y TẾ
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… / K2ĐT-TNLS
Mức độ v / v Mã kích hoạt đối với hội đồng cấp cơ sở

Hà Nội, ngàythan thởg… nAh 20 …..

Thân mến: [Tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức]

Vụ Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Vụ Khoa học Công nghệ và Đầu tư) đã tiếp nhận hồ sơ cấp mã số hoạt động gửi Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học số …………. ngày …………., sau khi xem xét, Sở Khoa học, Công nghệ và Đầu tư đồng ý cấp mã số hoạt động cho Hội đồng, cụ thể như sau:

1. Tên hội đồng:

2. Mã hoạt động:

Trên đây là ý kiến ​​của Vụ Khoa học, Công nghệ và Đầu tư, xin trân trọng thông báo để [Tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức] biết và làm.

Người nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TNLS (02).

GIÁM ĐỐC

Mẫu thông báo cấp mã số hoạt động cho các thành viên điện lực cơ sở

Mẫu thông báo cấp mã số hoạt động cho các thành viên điện lực cơ sở


Thông tin thêm

Mẫu thông báo cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở

Mẫu thông báo về việc cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở
Mẫu thông báo về việc cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở là mẫu bản thông báo được lập ra để ghi chép về việc cấp mã số hoạt động cho hội đồng đạo đức cấp cơ sở. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin về hội đồng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu danh mục các biểu mẫu của hội đồng đạo đức
Mẫu danh mục các quy trình thực hành chuẩn của hội đồng đạo đức
Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức giám sát, kiểm tra
Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở như sau:

BỘ Y TẾCỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số:…/K2ĐT-TNLSV/v cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20…..

Kính gửi: [Tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức] Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT) nhận được hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học số …………. ngày …………….., sau khi xem xét Cục KHCN&ĐT đồng ý cấp mã số hoạt động cho Hội đồng, cụ thể như sau:
1. Tên Hội đồng:
2. Mã số hoạt động:
Trên đây là ý kiến của Cục KHCN&ĐT xin thông báo để [Tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức] biết và thực hiện.

Nơi nhận:– Như trên;– Lưu: VT, TNLS (02).

CỤC TRƯỞNG

Mẫu thông báo về việc cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở

#Mẫu #thông #báo #cấp #mã #số #hoạt #động #cho #HĐĐĐ #cấp #cơ #sở


#Mẫu #thông #báo #cấp #mã #số #hoạt #động #cho #HĐĐĐ #cấp #cơ #sở

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button