Biểu mẫu

Mẫu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu phiếu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. của ủy ban đạo đức. Mẫu đơn nêu rõ thông tin về nhân lực cũng như cơ sở vật chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Danh sách mẫu các thực hành tiêu chuẩn của ủy ban đạo đức

Danh sách mẫu các nghiên cứu được đánh giá bởi ủy ban đạo đức

Đơn xin cấp bộ quy tắc hoạt động của ủy ban đạo đức trong nghiên cứu y sinh

Nội dung cơ bản của mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của Hội đồng đạo đức như sau:

HÃNG
TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP
Hội đồng đạo đức
————–

THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ, CƠ SỞ, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

1. Thông tin chung về Hội đồng:

Văn phòng Thường trực Hội đồng:

Địa chỉ nhà:

Điện thoại:

Số fax:

E-mail:

Chủ tịch:

Họ và tên:

Học vị, học vị:

Chuyên:

Chức vụ:

Đơn vị làm việc:

Điện thoại:

E-mail:

bức thưý kiến Hội đồng:

Họ và tên:

Học vị, học vị:

Chuyên:

Chức vụ:

Đơn vị làm việc:

Điện thoại:

E-mail:

2. Các ủy viên, thư ký, nhân viên làm việc cho Hội đồng:

STT

Họ và tên

Tình dục
Năm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Nhiệm vụ trong hội đồng

Các vị trí ngoài Hội đồng

Chứng chỉ GCP (ngày, tổ chức phát hành)

3. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng:

STT

Loại hình văn phòng

Sử dụng cá nhân

Sử dụng chung (chỉ định với đơn vị nào)

Đầu tiên

Văn phòng thường trực Hội đồng

2

Phòng cho các thành viên Hội đồng đọc hồ sơ

3

Đi văng

4

Lưu trữ hồ sơ

5

Khác (ghi rõ): …………………….

4. Trang thiết bị phục vụ hoạt động của Hội đồng

STT

Loại thiết bị

Số lượng (miếng) để sử dụng riêng

Số lượng (miếng) được sử dụng phổ biến
(ghi rõ với đơn vị nào)

Đầu tiên

Máy tính

2

Máy tính xách tay

3

Máy chiếu

4

Máy in

5

Máy photocopy

6

Máy fax

7

Máy quét

số 8

Tủ đựng hồ sơ

9

Khác (ghi rõ): ……………………

…………., ngày tháng năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Người làm bàn ăn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội đồng đạo đức

Mẫu phiếu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Hội đồng đạo đức


Thông tin thêm

Mẫu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức
Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức. Mẫu nêu rõ thông tin về nhân lực cũng như cơ sở vật chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu danh mục các quy trình thực hành chuẩn của hội đồng đạo đức
Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định
Mẫu đơn đề nghị cấp mã số hoạt động của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Nội dung cơ bản của mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC————–

THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ
1. Thông tin chung về Hội đồng:
Văn phòng thường trực Hội đồng:
Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chủ tịch Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

Thư ký Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

2. Thành viên, thư ký, nhân viên làm việc cho Hội đồng:

STT

Họ và tên

Giới tínhNăm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Nhiệm vụ trong hội đồng

Chức vụ ngoài Hội đồng

Chứng chỉ GCP (ngày, đơn vị cấp)

3. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động của Hội đồng:

STT

Loại phòng làm việc

Sử dụng riêng

Sử dụng chung (ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Văn phòng thường trực Hội đồng

2

Phòng cho các thành viên Hội đồng đọc hồ sơ

3

Phòng họp Hội đồng

4

Kho lưu trữ hồ sơ

5

Khác (ghi rõ): ………………………….

4. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội đồng

STT

Loại trang thiết bị

Số lượng (cái) sử dụng riêng

Số lượng (cái) sử dụng chung(ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Máy vi tính

2

Máy tính xách tay

3

Máy chiếu

4

Máy in

5

Máy photo

6

Máy fax

7

Máy scan

8

Tủ đựng hồ sơ

9

Khác (ghi rõ): ………………………

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

#Mẫu #thông #tin #về #nhân #lực #cơ #sở #vật #chất #trang #thiết #bị #làm #việc #của #hội #đồng #đạo #đức


#Mẫu #thông #tin #về #nhân #lực #cơ #sở #vật #chất #trang #thiết #bị #làm #việc #của #hội #đồng #đạo #đức

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button